Pogoda na dziś zobacz prognozy
 18°16°
BS Kredyt bez gwiazdek
1 stycznia 2021

"To będzie wymagający rok" - mówi prezydent Anna Hetman

"To będzie wymagający rok"  - mówi prezydent Anna Hetman
fot. UM Jastrzębie

Jaki będzie dla naszego Miasta Nowy Rok 2021? Jakie inwestycje zostaną wykonane? Czy mieszkańcy doczekają się modernizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego? Jakie będą losy komunikacji miejskiej? Co składa się na markę Miasta Jastrzębie-Zdrój? W pierwszym dniu Nowego Roku odpowiada prezydent Anna Hetman. 

Pani Prezydent, jaki będzie dla naszego Miasta Nowy Rok 2021?

Liczymy na to, że lepszy, niż 2020 będący pod znakiem pandemii koronawirusa.  To jak funkcjonują mieszkańcy, przekłada się na życie miasta. Wszyscy mamy już chyba dość tej izolacji. Szczepionka przeciwko koronawirusowi daje nadzieję, na lepszy czas. Na to, aby móc, chociaż w ograniczonym czasie, powrócić do normalnego życia społecznego, spotkań, organizacji imprez, zwyczajnych kontaktów międzyludzkich. Nie ulega wątpliwości, że to będzie skromny i wymagający rok.

Czyli nie ma katastrofy?

Tak, można tak powiedzieć. Deficyt naszego budżetu to ponad 36 mln zł, który pokrywamy z nadwyżki z lat poprzednich. Nie ma więc jakiejś katastrofy. Wszystkie zaplanowane zadania będą realizowane, także miasto ma zapewnione środku na bieżące funkcjonowanie. Oczywiście konieczne były znaczne oszczędności. Będziemy z mniejszą częstotliwością kosić trawę, sprzątać. Póki co nie wydajemy pieniędzy na odśnieżanie. Będzie mniej imprez kulturalnych i sportowych.

Jeśli o imprezy miejskie chodzi, czy przewiduje Pani organizację Dni Jastrzębia?

Tego zadania nie mamy wpisanego do budżetu miasta na 2021 rok. Jednak, jeśli tylko sytuacja epidemiczna pozwoli, nie wykluczamy organizacji tej imprezy, na przykład przez jeden dzień, a nie jak dotąd dwa. Co do innych imprez kulturalnych, to mam nadzieję, że się odbywały te niskobudżetowe. Mieszkańcy chętnie spotykali się na przeróżnych koncertach czy wystawach w Parku Zdrojowym, Galerii Historii Miasta, czy Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego. Nie brakuje też uczestników przeróżnych przedsięwzięć Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. O tym, czy się cokolwiek odbędzie, zdecyduje sytuacja epidemiczna.

Kiedy już o Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego mowa. Czy mieszkańcy doczekają się II etapu realizacji?

Złożyliśmy dwa wnioski o środki zewnętrzne na dalszą modernizację OWN z Rządowego Planu Inwestycji Lokalnych. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, to przewidujemy modernizację budynku i zbudowanie sensorycznego placu zabaw. Zależy nam, aby ośrodek był całkowicie odnowiony.

Proszę wymienić najważniejsze zadania realizowane przez miasto w 2021 roku?

Trwa budowa nowego wiaduktu wraz z rondem na al. Piłsudskiego. Wszystkie prace idą zgodnie z planem. Powstanie nowe rondo przy ul. Ranoszka/ul. Armii Krajowej, na które miasto pozyskało 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tutaj nieodzowna była pomoc pani senator Ewy Gawędy, która zwróciła się do nas z taką inicjatywą.

Czy Park Zdrojowy będzie modernizowany?

Budynek Łazienek III odzyska swój blask. W 2021 roku kontynuujemy tę modernizację. Także plac zdrojowy przy Parku, tuż obok Pomnika Więźniów Oświęcimskich, zyska nową odsłonę. Będzie to plac reprezentacyjny z wodnymi kaskadami, wraz z nowoczesnym oświetleniem.

Jeśli już w Zdroju jesteśmy, co z ul. 1 Maja?

Ulica 1 Maja na odcinku od domu handlowego w kierunku Moszczenicy ma być miejscem spotkań jastrzębian, ale i osób odwiedzających. Mamy już zatwierdzone projekty techniczne oraz pozwolenie na budowę. Obecnie jesteśmy w trakcie wykupu niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia fragmentów gruntów. Niestety wpłynęły odwołania właścicieli. Mamy nadzieję, że wojewoda rozpatrzy sprawę pozytywnie dla Miasta.  Dopiero wówczas będzie można przystąpić do prac.

Coś nowego przewiduje Pani w centrum miasta przy al. Piłsudskiego?

Chcemy, aby al. Piłsudskiego miała zamontowane nowoczesne oświetlenie z możliwością iluminacji, np. w barwach biało-czerwonych w Święto Niepodległości. Równocześnie z tą realizacją wykonalibyśmy plac przy ul. Katowickiej przy tzw. rybie. Tam przewidziane jest miejsce spotkań z fontanną. Na ten cel ubiegamy się o środki z RFIL, które są w dyspozycji rządu. Natomiast już mamy zagwarantowane pieniądze w budżecie na realizację przyjaznego miejsca spotkań przy ul. Śląskiej.  

Przejdźmy do gospodarki, jak wygląda sytuacja w jastrzębskiej strefie inwestycyjnej?

Tereny na działalność gospodarczą w sołectwie Bzie są wykupione przez przedsiębiorcę z firmy Top House, produkującego elementy domków pasywnych. Według jego zapowiedzi prace mają ruszyć w 2021 roku. Tereny w Moszczenicy w większości są już wykorzystane. Została tam niewielka ilość wolnych gruntów. Natomiast obszar Dębina (okolice Boryni) jest częścią Katowickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej i są inwestorzy interesujący się nimi. Trwają rozmowy na ten temat. Podobnie jest ze strefą w Moszczenicy, gdzie też otrzymujemy pytania o ten teren.

Pojawiają się zarzuty, że nasze miasto nie pozyskuje skutecznie inwestorów, jak Żory?

W Jastrzębiu nigdy nie powstanie strefa podobna do żorskiej, ponieważ nie mamy tak dużych terenów, w jednym obszarze, które można by zagospodarować w taki sposób. Po drugie nasze obszary są bardziej zdegradowane.  Potencjalni inwestorzy pytają o szkody, o ich zasięg i to ma dla nich decydujące znaczenie.

W projekcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego, który będzie uchwalony w 2021 roku, przewidujemy tak zwane greenfildy, czyli tereny zielone przy stawie Ławczok, które mogą być dobrą propozycją dla inwestorów. Szkoda, że wiele lat temu nie dokonano tych przekształceń, bo wówczas bylibyśmy w nieco innej sytuacji.

Duże emocje budzi Strefa Centrum, czy zostanie zagospodarowana?

Rozwój Strefy Centrum uzależniony jest od uchwalenia Studium Zagospodarowania Przestrzennego.  Właściciel tych terenów ma projekt inwestycji, łączący oczekiwania mieszkańców, czyli pozostawienie częściowo tereny zielone i jednocześnie budowę obiektu usługowo-handlowego z kinem i terenem rekreacyjnym oraz częścią mieszkaniową. Inni natomiast chcą, aby znajdowały się tam wyłącznie tereny parkowe. To jednak wymagałoby wykupienia tego terenu, lub przekształcenia wyłącznie w teren parkowy, a to wiązałoby się z ogromnymi kosztami. Z tego co wiem,  Rada Miasta podchodzi do tego tematu rozsądnie.  Myślę, że jest szansa na to, aby ta część Jastrzębia zaczęła tętnić życiem, że da się połączyć zieleń z handlem, kafejkami i powstanie ciekawe miejsce spotkań.

Co z komunikacją miejską?

Międzygminny Związek Komunikacyjny funkcjonuje i gminy członkowskie nie chcą go opuszczać. Obecnie organizacja komunikacji w tej formie jest korzystniejsza, niż indywidualnie. Mamy plany, aby Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej stało się podmiotem wewnętrznym MZK. Wówczas PKM będzie mogło otrzymać kontrakt na świadczenie usług bez konieczności uczestnictwa w konkursie. Obecnie PKM ma środki na funkcjonowanie, jednak uczynienie z niego właśnie takiego podmiotu będzie w obecnym czasie korzystniejsze.

Nie może zabraknąć pytania o kolej? Jest realna szansa na jej odtworzenie?

Zdecydowanie tak. W kwestii kolei panuje w naszym mieście porozumienie ponad wszelkimi politycznymi podziałami. Projekt Kolej+ to wniosek już złożony do rządu. Przewiduje przystanek w Jastrzębiu i szybkie połączenie z Katowicami. W pierwszych miesiącach ma być podjęta decyzja, czy będzie realizowany. Wówczas do końca 2021 roku ma powstać studium wykonalności, czyli dokładne wskazanie trasy i kosztów.

Mamy też reaktywację łaźni w Moszczenicy, choć w innej niż pierwotnie formie

Modernizacja łaźni ruszy w 2021 roku. Będzie się w niej mieścić Centrum Kultury, czyli współczesna historia Miasta pokazana w sposób bardzo atrakcyjny, przyciągający mieszkańców i turystów i będące elementem szlaku wolności. W dalszym kroku rozbudujemy to na Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Nie odpuszczę, dopóki nie uczcimy w godny sposób zbiorowego bohatera strajków i porozumienia. Miasto pozyskało na ten cel 9 mln zł dofinansowania . Zakończenie tego zadania to pierwszy kwartał 2022 roku. Zadanie wykonujemy w porozumieniu z Republiką Czeską. Po zakończeniu nasi sąsiedzi mają przywozić do nas swoich turystów, nasi pojadą do Czech. Jest to dobra okazja do przybliżenia jastrzębskiej historii uzdrowiskowej, ale też tej związanej z wydobyciem węgla i ruchem Solidarność.

Co z zarzutem, że młodzi ludzie nie chcą zostawać w Jastrzębiu i wyjeżdżają?

Zjawisko opuszczania przez młodzież swoich rodzinnych miast niestety zachodzi w całym kraju. Nie mniej jeden z naszych projektów w 2021 roku skierowany jest właśnie do młodych ludzi, nosi nazwę Enter Jastrzębie. Ma to  być centrum kompetencji młodych, nie tylko dorosłych, ale licealistów i  uczniów techników. Chodzi o zdobywanie umiejętności z zakresu IT, robotyki, automatyki. Efektem tego ma być powstanie firmy w Jastrzębiu. Usługi z tych branż są oferowane w sieci internetowej, więc lokalizacja firmy nie powinna być aż tak istotna. Atutem mogą być mniejsze koszty działalności, niż w dużych miastach. Na ten cel zostanie przeznaczony budynek z dostępem do Internetu, powierzchnią biurową. Tutaj dużym wsparciem mogą okazać się środki unijne, które wspierają taką aktywność.

Pani Prezydent, jakie główne zadanie stawia sobie Pani na 2021 rok?

Wszystkie działania, jakie podejmujemy, zmierzają do budowania nowej marki Miasta Jastrzębie-Zdrój. Osadzonej w historii zdrojowej, górniczej, ale też będące ważnym punktem na mapie kraju, jeśli chodzi o polską drogę do wolności i powstania Solidarności. Mamy z czego być dumni. Trzeba to tylko wyeksponować w ciekawy sposób.  Chcemy, aby nasze miasto było przyjazne dla jastrzębian, ale też otwarte na gości z zewnątrz. Stąd postawienie na turystykę polsko-czeskiego pogranicza.  Mimo wszystko patrzę na Nowy Rok 2021 z optymizmem. Będzie on wymagający i pełen wyzwań.

Katarzyna Barczyńska-Łukasik 

Polub i udostępnij
Czytaj też

Rada Seniorów rozpoczęła działalność Rada Seniorów rozpoczęła działalność

Agata Kornhausen-Duda doceniła gospodynie z Bzia Agata Kornhausen-Duda doceniła gospodynie z Bzia

Dodaj opinię
Dodając opinię akceptujesz regulamin. Nie obrażaj, nie używaj wulgaryzmów, pisz na temat i nie pisz całych zdań wielkimi literami.
Opinie (80)
Tomek04.01.2021 19:50

Hanka śniegi ido , masz jeszcze kasę na odśnieżanie?

Kolejarz04.01.2021 17:34

Pani Prezydent!
Jeżeli dalej będziemy pozwalali przyjezdnym z okolicznych miejscowości, pracować w jastrzębskich kopalniach i tworzyć szkody górnicze na terenie naszego miasta, to nasze miasto umrze śmiercią naturalną.

Raper klasztorny04.01.2021 11:20

W porównaniu z Hetmanową to nawet Janecki wydaje się całkiem solidnym gospodarzem xD

Tomek (do gość z 6;53 Dziś o 9:18)04.01.2021 11:03

Właścicielem hotelu DIAMENT była JSW i mogła z nim zrobić co tylko chciała , tytanie intelektu

do gość z 6;5304.01.2021 9:18

Chyba kolego wóda świąteczna ci nie służy. Diament wyburzono za miłościwie panującego Mariana Bzianeckiego i jego pomagierów z pisowców.

Gość04.01.2021 6:53

W trakcie prezydencji Anny nastąpiły poważne zdarzenia architektoniczne wyburzono hotel diament oraz postawiono kilka budek mieszkań dla robactwa.

Ziomal z Gierałtowic03.01.2021 22:52

Kiedy zostanie wydany obiecywany Leksykon Inwestorów w Jastrzębskiej Strefie Przemysłowej?

Mieszkańcy wprost nie mogą się doczekać, żeby usystematyzować taki ogrom przedsięwzięć.

Wszyscy jesteśmy Pani wdzięczni za spełnienie obietnic wyborczych i nowe miejsca pracy.

Do KAZek03.01.2021 19:40

Prawda kole w oczka ?
Chociaż , czytając te wasze ohy i achy , to z tymi oczami coś u was nie ten teges

Gość03.01.2021 19:13

Więcej domków dla robaków i jest git na dodatek wszystko dookoła w psich kupach.

KAZek03.01.2021 16:37

"Nie oczerniaj górnika" takie hasło widnieje do tej pory.
A ja wam mówię:
NIE OCZERNIAJ PANI PREZYDENT ANNY HETMAN!!!

Pasażer 5703.01.2021 15:52

Najważniejsze że bilet u kierowcy za jeden przystanek kosztuje 6 zł .... to niewątpliwy sukces pani sołtys .

Generał Ogórcow03.01.2021 15:51

@do Generał Ogórvców

Pan Foksowicz mial dwa zadania:
1. Zmienic zasady glosowania w MZK - od lat sie nie udalo, podczas ostatniej sesji RM bekal cos. Sorry, ale nieumiejetnosc ztalatwienia lub chociaz wyjasnienia sprawy w ciagu kilku lat to nieudolnosc graniczaca z sabotazem.
2. Jesienia 2018 Pan Foksowicz podczas sesji RM oglosil rychla deklaracje utworzenia z PKM spolki wewnetrznej. Nie oglosil do tej pory. Wowczas to byla juz kolejna deklaracja. 2 lata po tym fakcie Pani Prezydent mowi, ze to nastapi. Nie ma szans nastapic do konca jej kadencji. Wiec nie nastapi.

Oboje powinni wyjechac na taczkach poza miasto.

do Generał Ogórvców 03.01.2021 15:35

No to konkretnie, do kogo należy PKM? Nie należy d o miasta. Do kogo należy MZK, na którego czele stoi R. Foksowicz - do 10 gmin członkowskich. Co może przewodniczący - wykonywać wole gmin członkowskich lub negocjować z tymi gminami. Jak myślicie ustalenie wspólnego stanowiska dla 10 podmiotów to szybka piłka? Więc swoje zastrzeżenia można kierować do gmin tworzących MZK. Gdyby to była własność jedynie miasta JZ, to wówczas twoje uwagi byłyby może i słuszne. Ale sęk w tym, że to własność wspólna, a jak z tym jest w Poslce - wiadomo!

Generał Ogórcow03.01.2021 15:21

"Widzę że nie ma żadnych argumentów i dyskusji na temat wywiadu."

Ja mialem konkretne argumenty.
Sprawa PKM - od lat te same obiecanki. Od lat tzw. wiceprezydent nic nie robi w tej sprawie. podczas ostatniej sesji miasta, opisuje swoje niedzialania jako prace "zespolu".
Sorry, ale taka niekompetensja w normalnym srodowisku skonczylaby sie kopem w tylek, taki, ze w ciagu doby opuszczalby Uklad Sloneczny.
W Jastrzebiu w UM latami moze nie robic nic i zadna krzywda mu sie nie dzieje.

x03.01.2021 15:13

Zgadzam się z Bartnikiem. W normalnych miastach jest tak: Mieszkańcy wybierają prezydenta lub burmistrza. Uznają wybór, który zapadł w wyniku głosowania. Po czym wszyscy pracują wspólnie dla dobra miasta. Bo przecież mamy jedno miasto. Ono nie jest ani pisowskie, ani peowskie, ani laickie, ani lewackie. Wszyscy mieszkamy w jednym mieście. Chcemy s..ć do naszego miasta, chcemy je niszczyć, chcemy robić z niego g...o?Oczywiście kadencja prezydenta kiedyś się kończy i wówczas mieszkańcy wybierają nowego prezydenta. Każda partia czy ugrupowanie ma prawo startować. Ale po wyborach należy zakopać topór wojenny!

Bartnik03.01.2021 14:43

Widzę że nie ma żadnych argumentów i dyskusji na temat wywiadu. Tylko stado szerszeni bzyczy bez końca złowieszczą melodię na swoją nutę. Dobrze że w SJZ mamy ogromną ilość pracowitych pszczółek które pracują dla dobra tej naszej pasieki jaką jest Jastrzębie-Zdrój

JKH03.01.2021 13:48

Brawo pani prezydent od nowego roku komunikacja miejska tylko dla bogaczy

Jan 03.01.2021 13:18

Jeśli ten projekt Enter Jastrzębie wejdzie w życie, to będzie ciekawa propozycja dla młodych. Po co gdzieś jechać i płacić krocie za czynsze i inne opłaty. Internet nie zna granic, chyba, że w umysłach ludzkich.

Gość03.01.2021 12:53

@Jan

100/100

A do tego pseudo doradcy z miast i gmin ościennych, którzy dbają tylko i wyłącznie o swoje lokalizacje.

Generał Ogórcow03.01.2021 10:32

Mam takie pytanie do Pani Prezydent.
Czy kiedy tzw. wiceprezydent duka na temat sprawy, za ktora jest odpowiedzialny i od lat nie udalo sie jej zalatwic, to budzi to jakies emocje, czy przemyslenia?
Przeciez taka nieudolnosc graniczy juz sabotazem. Czy to jest w porzadku?

Jan03.01.2021 9:35

Przez 30 lat po transformacji ustrojowej w naszym mieście prezydentami byli nauczyciele z zapleczem bezradnych emerytowanych związkowców z państwowych zakładów. Efekty jest wyludnianie miasta, umierające resztki komunikacji zbiorowej oraz brak oferty sportowo- kulturalnej. Węglowy kolos zamiast być dźwignią i motorem napędowym dla miasta jest katem, który dobija mieścinę. Teraz jeszcze na forum pojawił się "Kaczor Donald", który dba o wizerunek "mocnej figury". Jak ktoś wcześniej napisał: wiele słów a mało czynów Pani tzw. Prezydent.

Gość03.01.2021 9:31

Hetman odejdź wstydu oszczędź.

mieszkanka03.01.2021 9:17

Ludzie! Dajcie żyć temu miastu i Pani Prezydent. Życzmy naszemu miastu wszystkiego, co najlepsze. Zostawmy hejt! Zacznijmy żyć w zgodzie od nowego roku a będziemy szczęśliwsi. Hejtowanie, to nie merytoryczna krytyka, tylko rynsztok nienawiści. To prowadzi do destrukcji. Opamiętajcie się. Jeżeli wam tak źle w naszym mieście, to można żyć gdzie indziej.

POdPiS03.01.2021 8:58

Znowu te same brednie od kilkunastu lat.
Kto jeszcze w to wierzy??
Emeryci i renciści ....

Generał Ogórcow03.01.2021 8:51

"bardzo szczegółową odpowiedź na temat PKM znajdziesz w archiwum e-sesja z dnia 17.12.2020. Tam dokładnie można wysłuchać wystąpienia w-ce prezydenta Foksowicza."

Steka jak uczniak przy odpowiedzi, co sie uzyl ale nie nauczyl.

Kamil03.01.2021 8:19

Interesuje mnie rozwój miasta, niestety pod rządami tej pani obserwujemy stały, pogłębiający się regres. Szkoda, bo dawno temu mój głos również na nią oddałem. Gdyby tylko móc cofnąć czas...
Aha, logikę z d*py możesz sobie zachować dla siebie :)

Brajan03.01.2021 7:46

Najważniejsze że stawiane są domki dla robactwa a jak będą blisko wybory na prezydent miasta to się weźmie kredyt i się coś zrobi na tym own albo w parku i pójdzie cała propaganda jaka ona świetna jest.

Józef 03.01.2021 1:52

Publikujecie posty jednego i tego samego pajaca ,boli was prawda ?

Kaczor Donald02.01.2021 21:31

Robert i Kamil zgadzam się całkowicie. Do gościa - Senator zaoferowała prawdopodobnie pomoc i pomogła. Poseł napisze o tym na banerach. Teraz odlatuję na delegację w przyjazne i normalne przestrzenie. Do usłyszenia

Gość02.01.2021 21:21

Do Kamil, idąc tym tokiem myślenia, Ty też nie masz sensu, skoro w mieście nic nie ma sensu. Wiecej optymizmu życzę. Moze, jednak jakis temat miejski Cie interesuje? Chętnie poznam opinię.

Kaczor Donald02.01.2021 21:21

Minęła godz 21:00 - to informacja dla Tomka i Mareckiego czyli brak pomysłu zostaje tylko nie bo nie. Dziękuję Wam już wiem wszystko mieliście tylko obszczekać Panią Prezydent a to za mało.

Gość02.01.2021 21:11

Co do Pana Posła to jest z tego znany, że lubi się wozić na czyichś plecach, a poza tym to niemota. Chyba juz malo kto na niego zagłosuje. Cud, że teraz jakimś cudem się załapał na sejm.

Kamil02.01.2021 21:03

W tym mieście nic nie ma sensu, nawet dyskusje internetowe :D

Gość02.01.2021 21:00

Jak to jest z kasą na rondo??? Pani senator pomogła czy pan poseł wychodził???

Robert02.01.2021 20:53

Duze emocje zawsze budziła kwestia pozyskania inwestorów. Z tego wywiadu wynika, że są jeszcze skrawki terenów kolo ławszczoka a reszta wykupione. Czyli nie ma po prostu gdzie lokować tych wymarzonych potentatów, ktorzy mieliby interesować się naszym miastem.

Kaczor Donald02.01.2021 20:35

Tomek (miłego wieczoru), Marecki (pozdrawiam) a więc weszliśmy na wyższy poziom, prawie Wersal. Dziękuję Wam za to. Widzę , że dalej macie odmienne zdanie od Pani Prezydent i trwacie w przekonaniu że Wasze musi być na wierzchu. Dobrze, ale czy pozwolicie żebyśmy poznali Wasze zdanie na temat przykładowo *Strefy Centrum*. Tak, to taka próba zajrzenia do Waszego rozumu bo jak wiecie każdy nosi w torbie ,,Buławę Marszałkowską" tylko nie wie o tym. Nie dotyczy to tylko Tomka i Mareckiego ale wszystkich oponentów. Żeby nie było zgapiania odpowiedzi proszę o puszczenie jej dokładnie o godz 21:00. Chyba nie tylko ja ale wielu obserwatorów z zapartym tchem będzie czekało na Wasze opinie.....

Tomek do Kaczor Donald02.01.2021 19:29

Frustrat , niepowodzenia życiowe ? A to dobre :) człowieku zacznij samodzielnie myśleć , miłego wieczoru życzę panie oświecony :)

Marecki02.01.2021 19:09

Kaczor wszystko dokładnie przeczytałem. Nic nowego się nie dowiedziałem w wypowiedzi Pani Prezydent. Widzę że uwielbiasz bajki więc czytaj dalej to co opowiada Pani Prezydent. pozdrawiam

Kaczor Donald02.01.2021 18:47

Panie Marecki z której strony Jastrzębia nadajemy? Przyznanie się po przeczytaniu jakiejś treści przez stwierdzenie ,,go.wn dalej wiem" nie dyskredytuje Pana w oczach innych czytelników. Proszę przeczytać jeszcze raz. Przyznanie się do tego że czytam i nic nie rozumiem wymaga odwagi... ale to jest wynik niskiego poziomu edukacji.

Kaczor Donald02.01.2021 18:28

Generale Ogórcow bardzo szczegółową odpowiedź na temat PKM znajdziesz w archiwum e-sesja z dnia 17.12.2020. Tam dokładnie można wysłuchać wystąpienia w-ce prezydenta Foksowicza. Oto link https://bip.jastrzebie.pl/artykul/5696/64179/xvi-sesja-zwyczajna-rasdy-miasta-jastrzebie-zdroj-17-12-2020-r 

Marecki02.01.2021 18:07

I ogólnie go.no dalej wiem. Pani czas już odejść niestety z prezydentury. Kompletnie nic nowego Pani nie powiedziała. Jastrzębie rozwój skrzydła.....tak to brzmiało. Parodia

Generał Ogórcow02.01.2021 17:35

"oponenci prezydent nie potrafią przytoczyc konkretnych argumentow"

W listopadzie 2018 (wowczas juz po raz kolejny) wiceprezydent, mowil o rychlym (mowil o poczatku 2019) ogloszeniu gotowosci utworzenia z PKM podmiotu wewnetrznego.
Mamy 2021, Pani Prezydent mowi o planach.

Paweł02.01.2021 17:18

Szkoda, ze w tej dyskusji oponenci prezydent nie potrafią przytoczyc konkretnych argumentow, zamiast inwektyw. Wowczas wymiana zdań byłaby ciekawsza i pożyteczna. Ale moze jeszcze jakies sensowne glosy sie pojawią...

Kaczor Donald02.01.2021 17:14

Tomek zachowuje się jak frustrat bo frustrat życiowy o swoje niepowodzenia obwinia innych, tylko nie siebie. Gdy przeczytasz wywiad ze zrozumieniem znajdziesz w nim tematy które Ciebie nurtują. Kulturalny człowiek zwraca się do osoby która przytłaczającą ilością głosów wygrała wybory samorządowe - Pani Prezydent. Tymczasem Tomasz pisze ,,ona" jakbym słyszał z relacji internetowej jednego z radnych, który chyba nigdy nie miał kontaktu z kulturą osobistą. Tomaszu szukaj wzorców po właściwej stronie osobowości człowieka. Zachęcam gorąco do przeczytania tego wywiadu.

To sem ja02.01.2021 17:00

"Atutem mogą być mniejsze koszty działalności, niż w dużych miastach."
- toż pilnuj waćpanna, abyśmy za śmieci nie płacili za chwilę lo 100zł na osobę!
Tylki niskie koszty mieszkania mogą uratować nasze miasto w przyszłości.

Kaczor Donald02.01.2021 16:46

Generale Ogórcow zacznij zmieniać ten świat, który cię otacza. Widać w naszych budynkach nowych młodych ludzi, którzy odbiegają w sensie pozytywnym od starego środowiska. To zło o którym piszesz tkwi w nas i proszę przeczytaj ze zrozumieniem cały wywiad. Zrozumiesz w jakim kierunku zmierzają normalni ludzie dla których dobro Jastrzębia jest największą wartością. Wiesz dlaczego? Bo to jest nasze miasto...

Gość02.01.2021 16:20

W mieście dużo się dzieje. Zmiany widać gołym okiem. Nie od razu Kraków zbudowano.

Tomek do Kaczor Donald02.01.2021 15:47

Człowieku , ta ona od lat tylko mówi , mówi i mówi ... A skoro nie widzisz dewastacji naszego miasta i braku czegokolwiek począwszy od głupiego kina czy restauracji skończywszy na strefie centrum to albo jesteś ślepy albo resztę sobie do powiedz ...

Generał Ogórcow02.01.2021 15:40

"Wszystkie działania, jakie podejmujemy, zmierzają do budowania nowej marki Miasta Jastrzębie-Zdrój"

Nowe Jastrzebie.
Pijanstwo, zlodziejstwo, narkotyki, burdy i przemoc.

Olek02.01.2021 15:34

Ta kobieta już dawno powinna być usunięta ze stołka... obiecanki cacanki to jej główną inicjatywa...

Kaczor Donald02.01.2021 15:17

Kochani nie denerwujcie się. Wiele komentarzy napisanych jest na przekór innym bez czytania wywiadu z Panią Prezydent. Dla innych wywiad jest za długi i wielu już dawno nie przeczytało tak obszernego tekstu. Są i tacy którzy biorą się za przeczytanie ale w połowie wywiadu zapominają co było na początku natomiast inni nie rozumieją co jest napisane. To sąsiedzi z Godowa, Mszany, Wodzisławia, Żor, Pawłowic, Zebrzydowic robiąc wpisy na internetowych forach robią wodę z mózgu naszym bo mają w tym swój lokalny interes. Przyjmijcie zatem do wiadomości ostatnie zdanie: Nie ma innej drogi jak ta którą wskazuje Prezydent Miasta.

-02.01.2021 14:31

Fontanne niech sobie pod domem postawi

Generał Ogórcow02.01.2021 13:13

"To miasto nie będzie mieć nigdy jednego wielkiego inwestora, bo do cholery nie ma na to terenu. Czy to tak trudno zrozumieć?"

Miasto ma JSW, ktore tereny i infrastrukture dewastuje a miasto jeszcze sie przed tymi fabrykami smrodu klania.
Trzeba doic, poki jeszcze ostnieje (a nie bedzie to trwalo dlugo).

miszkanka02.01.2021 12:54

Jak juz beda ubiegac sie osrodki na fontanne to prosze zabiegac rownierz o srodki na wyciecie rury wystajacej z ziemi przed przejsciem dla pieszych miedzy gwarkiem a klubem kaktus zebym doszla pewnie i bezpiecznie do fonntanny. Rece i kolana nie jedna osoba pozdzierala w zamknietym 2020 r. pozdr.!!

Gość02.01.2021 12:35

Ludzie mniejsze wsie, niż nasza mają swoje atrakcje turystyczne czy inne i jeździcie tam i oglądacie. A jak u nas coś może być, to wycie wiecznych malkontentów. Dobrze, że coś się dzieje. To miasto nie będzie mieć nigdy jednego wielkiego inwestora, bo do cholery nie ma na to terenu. Czy to tak trudno zrozumieć? Tak opel wam wybuduje fabrykę, a możecie wskazać, gdzie jest na to miejsce?

Emil z Godowa 02.01.2021 11:51

U nos w Godowie już w każdej rodzinie jest ktoś z wyższym wykształceniem inwestorzy pukają w nasze progi mamy piekne domy z nowoczesnymi systemami pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej a nasi mieszkańcy znani są w całej Polsce mamy aktorów, polityków z najwyższej półki a w Jastrzębiu widzą ugrzezliscie drugą kadencję obecnej prezydent na projektach rewitalizacji own.

Prawdomowny02.01.2021 10:35

Czyli bez zmian, szkolnictwo będzie kończyć się na średnim a pracy jak nie było tak nie będzie. Za to moi drodzy będzie OWN, kaskady wodne zamiast zawsze zapełnionego parkingu przy Parku, latarnie w barwach flagi narodowej i fontanna na Katowickiej zeby sobie okoliczne lebry miały gdzie piwko wypić, zupełnie jak na tym skwerku między bankiem a piekarnia.

mieszkanka02.01.2021 8:58

Żal mi ludzi, którymi kieruje nienawiść. Muszą być bardzo nieszczęśliwi, bo niszczą w ten sposób siebie. A przecież nie żyjemy wiecznie, więc starajmy się, aby dany nam czas przeżyć pięknie i nie wstydzić się swoich słów i czynów. Życzę wszystkim radości i pokoju w sercu. Spróbuj być życzliwym, a zobaczysz, że to działa.

NIKI02.01.2021 8:27

Gdzie mój post dot ul Matejki w Ruptawie,? ogrom liści z drzew należących do urzędu nikt tego nie sprząta stwarzając na wąskiej drodze ZAGROŻENIE dla kierowców, proszę się pofatygować i zobaczyć ten syf!!!

NIKI02.01.2021 8:12

A co z Ruptawa ul Matejki co roku ogrom liści na drodze szczególnie tam gdzie przy drodze rosną drzewa należące do was,wąska droga i liście stwarzają zagrożenie dla kierowców może ktoś się tym w końcu zainteresuje w centrum cacy na uboczu syf!!!!!

Generał Ogórcow02.01.2021 8:02

"Mamy plany, aby Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej stało się podmiotem wewnętrznym MZK"

Slysze to chrzanienie od lat. I co? I psinco!

Kamil02.01.2021 7:33

Kobieto, nikt nie chce żadnej fontanny na Katowickiej (poza bezdomnymi). Co to znaczy park sensoryczny na OWN?! Może przejdź się nad staw i ogarnij ten syf, wielkie gadanie o kajakach i promenadzie. Do Jastrzębia nie przyciągniesz żadnych turystów, bo atrakcyjność tego miasta jest zerowa, deptak na 1 Maja to ukoronowanie kretyńskich pomysłów.

Gość02.01.2021 7:32

Jak widzę armia pisowskich trolli w natarciu. Ja widzę, tu ciekawą wizję miasta i jej realizację. Etap po etapie, kawałek, po kawałku. Ludzie, czy wyczytać nie potraficie. Jastrzębska strefa inwestycyjna prawie całkowicie wykupiona. Miasto robi się coraz lepsze do mieszkania. Jak Ci się nie podoba, to spadaj do Katowic czy Gliwic i stój w korkach, płac horrendalne czynsze albo do Rybnika, najbardziej zaczadzonego miasta w Polsce.

Raper klasztorny02.01.2021 7:26

Dla niej wszystko jest wymagajace, nawet dokończenie OWN-u

Obiektywny z Godowa.02.01.2021 7:11

Wasza Pani Anna jest słaba jako zarządzająca,albo vicki do wymiany. Natomiast nasz Pan Kieca to już dno całkowite. Więc nie narzekać !!!!

Tomek do Tomek 20:5902.01.2021 1:10

Nie , ja tak nie postępuję. Mieszkam w domu jednorodzinnym i uwierz mi , że żałuję, że mój dom stoi w granicach j-bia ,miasta w którym się urodziłem . Żal patrzeć jak miasto się wyludnia i podupada. I to jest wina zarządzania tylko i wyłącznie , bo mądry gospodarz powinien ściągać do miasta ludzi a przede wszystkim inwestorów , a ta pani tego nie potrafi ,a może nie chce ? Pozdrawiam

obiektywnyokię01.01.2021 22:15

zaciskanie pasa. także i moim zdaniem całą jej kadencja to #porażka

do Tomek 20:5901.01.2021 22:04

Tomku, przeczytaj poniższe i pomyśl czy ty tak nie postępujesz:
Żaden prezydent nie jest w stanie zrobić wiochy, albo wydźwignąć miasto jeśli tego nie zrobią mieszkańcy. A większość mieszkańców nie jest kulturalna. To widać po komentujących tutaj i wypowiadających prostacko się gdzie się tylko da. Miasto jest zaśmiecone. Pełno petów, pustych puszek, butelek w krzakach, choć śmietniki są na każdym kroku. Zachowanie młodych kierowców, to wiocha do kwadratu. Szybkość i głośny łomot głośników z samochodów. Sylwester był kolejnym przykładem wiochy całkowitej. Wybuchy pod blokami i balkonami, pijackie wycie w mieszkaniach, wyrzucanie petów, butelek po wódce i puszek po piwie z balkonów to codzienność. Wyprowadzanie psów i nie zwracanie uwagi na to gdzie się załatwiają. Dzieci z psami zachowują się tak jak ich rodzice.
Co może Pani Prezydent?

ekolog01.01.2021 21:24

Najgorsza prezydent w całej Polsce.

Gość01.01.2021 21:13

Marian Bzianecki to sie na soltysa Bzia co najwyzej nadaje i niech juz tam na tej wsi zostanie!

Bogdan01.01.2021 21:10

Marian Janicki był lepszy

Tomek01.01.2021 20:59

Aniu , Ja Cię proszę... Zrobiłaś z tego miasta wiochę ,bez przyszłości, rób dalej swoje za chwilę miasto umrze , "dziękujemy"

Gość01.01.2021 20:33

Miasto nie moze rozwijac sie bez wizji. Jastrzebie ma taką wizję i są podejmowane dzialania jej realizacji.

Do gosc z 19:5801.01.2021 20:08

A kto ci powiedział gosciu, ze to ma byc budynek okrąglego dworca? Przeciez jest za maly. A waeszawke mozesz sobie wpisywac w adres, jak cie na to stac. I gnic w korkach w stolycy.

Gość01.01.2021 19:58

Mniejsze koszty prowadzenia działalności, bo internet w budynku dworca? A gdzie prestiż tego miejsca? Teraz internet jest wszędzie. Lepiej sobie w CV wpisać Warszawę, niż budynek po dworcu autobusowym w naszym mieście.

Czas na kulturę zachowania01.01.2021 19:55

PO sylwestrze, wystrzałach, racach, petardach i petach czas na sprzątanie. W Jastrzębiu zostało zainstalowanych na ten dzień i noc mnóstwo kamer stosowanych na co dzień do rejestracji dzikich zwierząt. Kamery są tak tanie, że wszystkie SM i inne instytucje kupiły w sumie sporo kamer. Potajemnie zostały poukrywane. Wielu mieszkańców bloków rzucających pety z balkonu i okien już niedługo otrzymają mandaty za wprowadzanie zagrożenia i zaśmiecanie. Mandaty zaczynają się od 300 zł a kończą na 1000. Ci którzy nie sprzątnęli po sobie "skrzynek z racami" również zapłacą mandaty. Również rodzice dzieci, które wyrzucają opakowania po chipsach, colach, itp. również zapłącą. Dosyć łatwo jest ustalenie gdzie mieszkają. To jest sprawa priorytetowa.
p.s. Pani Prezydent nie jest niepodzielną królową naszego życia i śmierci. Nawet jakby chciała najlepiej to i tak nie da rady. Są radni, którzy robią wszystko, żeby je projekty dokonania czegoś dobrego upadły. To walka partyjniaków PiS przeciw praworządności. Tak się dzieje od lat. A przyczyną jest głupota mieszkańców. Dają się namówić przez kler, który ma w swoim tajnym zadaniu niszczyć wszystko co nie popiera PiS. Wiedzą, że bez PiS szybciej znikną. A to że znikną jest pewne. Tyle niegodziwości ile popełniają w tym działanie przeciw Bogu, musiało doprowadzić do ich upadku.

Gość01.01.2021 19:47

Niestety przed pandemią mieszkańcy też nie funkcjonowali... Pani Prezydent! Może jakieś śmielsze działania? Jakiś pokarm dla ludu?

ekolog01.01.2021 19:39

Referendum odwołać nie radzi sobie z niczym.

L. 01.01.2021 19:35

Marian nie da się Janecki może był lepszy od Hetman?
Proszę o argumentację logiczną i możemy dyskutować.

Znowu Bełkot. 01.01.2021 18:48

Rynce opadają!!!
Co za porażka.