Taniej nie znaczy lepiej. Przekonuje się o tym Rybnik i... nalicza kary umowne

Intendentki w rybnickich przedszkolach wciąż muszą ręcznie wpisywać i rozliczać czas pobytu każdego dziecka w przedszkolu. To czynności, które od lat odbywały się automatycznie w ramach systemu informatycznego. Jednak wraz ze zmianą dostawcy usługi nic nie działa tak jak powinno.

Taniej nie znaczy lepiej. Przekonuje się o tym Rybnik i... nalicza kary umowne
Problemów nie było, gdy usługę udostępniania systemu świadczyła rybnicka firma ALAN Systems. Konkurenci z Poznania, choć tańsi, nie zdołali wdrożyć nowego systemu na czas.

System nie działa w żadnym z przedszkoli

Operator systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach jest wyłaniany w drodze przetargu. Obecnie usługę świadczy firma Aplikacja Sp.z o.o. Sp. k. z Poznania. Zgodnie z umową, firma powinna udostępnić, wdrożyć system i przeszkolić jego użytkowników do 12 września.

- Na chwilę obecną system nie działa w żadnym z przedszkoli - przyznaje Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.

Trudności i... kary umowne

- 13 września do Urzędu Miasta Rybnika wpłynęła informacja o napotkanych przez wykonawcę trudnościach związanych z wdrożeniem i o planowanym uruchomieniu systemu w październiku. W związku z tą sytuacją, zgodnie z §7 ust. 2 pkt 7 umowy, wezwaliśmy wykonawcę do pisemnego przedstawienia w terminie do 23.09 informacji o stanie prac. Niezależnie od tego zgodnie z § 19 ust 1 pkt 2) za niedotrzymanie terminów związanych z wdrożeniem, szkoleniem i udostępnieniem systemu Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, za każdy dzień zwłoki - wyjaśnia Agnieszka Skupień.

Rybniczanie przegrali, bo ich oferta była droższa

W minionych latach system do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach był udostępniany przez firmę ALAN System Sp. z o.o. Sp. k. z Rybnika. Jednak tym razem przetarg na świadczenie usługi wygrała Aplikacja Sp. z o.o. Sp. k z Poznania. Na wyniku przetargu zaważył koszt usługi oraz cena kart zbliżeniowych dla rodziców oraz opiekunów dzieci.

Firma ALAN Systems skalkulowała trzyletnią usługę na kwotę niespełna 358 tys. zł. Cena kart zbliżeniowych dla nowoprzyjętych do przedszkola dzieci oraz ich opiekunów to 10 zł (za sztukę).

Oferta Aplikacji była o wiele tańsza dla miasta oraz dla rodziców. Koszt świadczenia usługi na rzecz miasta to 165 tys. zł, a cena jednostkowa karty zbliżeniowej dla nowoprzyjętych dzieci to 1 grosz.

W tym miejscu dodajmy, że Miasto Rybnik zamierzało przeznaczyć na świadczenie usługi 252,8 tys. zł.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].