Podatek od garażu - jak go obliczyć?

Stawka podatku od garażu uzależniona jest m.in. od położenia i przeznaczenia obiektu. Jeśli masz garaż, pamiętaj o wykazaniu jego powierzchni w informacji IN-1 lub deklaracji DN-1. Sprawdź, jak prawidłowo obliczyć podatek od garażu!

Podatek od garażu - jak go obliczyć?

Od czego zależy podatek od garażu?

Garaż może być opodatkowany aż w czterech różnych stawkach lub podlegać zwolnieniu z opodatkowania.  Jeżeli stanowi część domu, podlega stawce obowiązującej dla budynków mieszkalnych. W drukach IN-1 oraz DN-1 powierzchnię garażu należy wykazać łącznie z powierzchnią domu.

Dla garażu wolnostojącego z wyodrębnioną księgą wieczystą obowiązuje stawka dla budynków pozostałych. Podobnie w przypadku garażu, który został dobudowany do domu w późniejszym czasie.

Miejsce garażowe w bloku podlega stawce podatku dla budynków mieszkalnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy miejsce takie posiada wyodrębnioną księgę wieczystą. W takim wypadku podatek odo garażu płacimy w stawce dla budynków pozostałych. Jednak takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Jeśli przestrzeń garażu wykorzystujesz na cele firmowe, jego powierzchnię użytkową musisz wykazać w polu przeznaczonym dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Garaż blaszany nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nie spełnia bowiem definicji budynku. Według prawa budowlanego garaż blaszany, którego przeniesienie w inne miejsce nie wymagałoby robót budowlanych, klasyfikowany jest jako budowla. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik wykorzystuje garaż blaszany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – wtedy podatek od nieruchomości wynosi 2% kosztu budowy lub nabycia garażu.

Jak obliczyć podatek od garażu?

Do prawidłowego obliczenia podatku od garażu potrzeba jest znajomość jego powierzchni użytkowej oraz stawki podatku obowiązującej w danej gminie. Powierzchnię użytkową liczymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach.

Osoby fizyczne – zarówno wykorzystujące nieruchomość w celach prywatnych, jak i prowadzące działalność gospodarczą – nie obliczają wysokości podatku od nieruchomości samodzielnie. Przy nabyciu lub wybudowaniu garażu składają w urzędzie gminy informację IN-1. Na podstawie zawartych w niej danych organ podatkowy wylicza wysokość podatku i informuje o niej właściciela nieruchomości drogą decyzji. Formularza IN-1 nie trzeba składać co roku. Wystarczy zrobić to raz. Jednak wymiar podatku może się zmieniać, dlatego każdego roku podatnikowi zostanie dostarczona nowa decyzja o jego wysokości.

Nieco inaczej obliczenie podatku od garażu wygląda w przypadku osób prawnych. Do 31 stycznia każdego roku składają one w urzędzie gminy deklarację DN-1. To właśnie w tym formularzu wyliczają wymiar podatku od nieruchomości. Istotną kwestią w tym wypadku jest znajomość stawek obowiązujących w danej gminie. Należy bowiem pamiętać, że są one ustalane indywidualnie przez samorządy.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można zapłacić na kilka sposobów: w kasie urzędu, u inkasenta lub przelewem na konto bankowe. Wygodną formą płatności okazuje się przelew online – należy pamiętać o wpisaniu prawidłowego tytułu przelewu, wg wzoru: „Podatek od nieruchomości [okres, za który płacisz ratę]”.

Materiał partnera

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].