Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Z Balladyną sobie poradzili. Gorzej było z jedną niewiadomą. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminu

OKE w Jaworznie podała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w województwie śląskim. - Tak jak co roku, również i tym razem średnia, którą uzyskali uczniowie z naszego województwa, jest wysoka w skali kraju – poinformowała wicedyrektor Urszula Okrajni z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Z Balladyną sobie poradzili. Gorzej było z jedną niewiadomą. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminu
Uczniowie ósmych klas zdawali egzamin ósmoklasisty w maju

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzono między 23 a 25 maja 2023 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, pisali egzamin 12, 13 i 14 czerwca. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2023 r., przystąpiło ok. 60 5585 spośród ok. 61 515 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98%), w tym ok. 1669 uczniów – obywateli Ukrainy.

Jeśli chodzi o wyniki wojewódzkie to:

średnia z języka angielskiego - 66 procent 

średnia z języka polskiego - 65 procent

średnia z matematyki - 52 procent

Wyniki z powiatu raciborskiego:

1170 zdających, wynik średni 62,60%; język polski - 48,57%; matematyka - 63,23%;

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej pt. Balladyna. 

Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są

kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych. 

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany, natomiast w przypadku języka niemieckiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętności: poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły „nie” z przysłówkami w stopniu najwyższym. 

Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi, przekształcenia równania z jedną niewiadomą, aby

obliczyć wysokość trójkąta. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższy średni wynik uzyskali za rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 września br.

Analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 65% (kraj 66%) punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury. Trudności tegorocznym ósmoklasistom sprawiło zadanie 17., które dotyczyło zagadnień z zakresu kształcenia językowego. Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń mógł otrzymać 1 punkt.

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 52% (kraj 53%) punktów możliwych do zdobycia. 

Zadaniem, z którym uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie 5.

Zadanie to sprawdzało umiejętność obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych.

Najwięcej trudności sprawiło zdającym zadanie 18., którego rozwiązanie wymagało poprawnej analizy i interpretacji danych przedstawionych w treści zadania i na rysunku.Sprawdzało znajomość własności figur geometrycznych na płaszczyźnie oraz umiejętność przekształcenia wzoru na pole trójkąta.

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności uczniów w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 66% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie osiągnęli najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych – w obydwu obszarach 69% punktów możliwych do uzyskania. Nieco gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej

(średni wynik – odpowiednio 67% oraz 66%). Najniższy średni wynik uczniowie uzyskali za zadania sprawdzające znajomość środków językowych (średni wynik – 55% punktów możliwych do uzyskania).

Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie 2. Było to jedno z zadań

sprawdzających rozumienie ze słuchu. Wymagało ono wyszukania szczegółowych informacji w wypowiedziach dotyczących spotkań ze znanymi osobami.

Najtrudniejszym zadaniem dla ósmoklasistów przystępujących do tegorocznego egzaminu było zadanie 13., które sprawdzało znajomość środków językowych.

Za rozwiązanie zadań z języka niemieckiego ósmoklasiści uzyskali średnio 57% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych (średni wynik – 69%). Niższe wyniki uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych (średni wynik – odpowiednio 55%, 55%, 54%).

Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (32% punktów możliwych do uzyskania).

Najłatwiejsze dla ósmoklasistów było zadanie 4., którego średni wynik wyniósł 77% punktów możliwych do zdobycia. Zadanie to sprawdzało znajomość funkcji językowych i wymagało dobrania właściwej reakcji do wypowiedzi usłyszanych w nagraniu.

Najtrudniejsze dla ósmoklasistów przystępujących do tegorocznego egzaminu z języka niemieckiego było zadanie otwarte polegające na zredagowaniu wpisu na stronę internetową na temat zorganizowanego w szkole spotkania z tancerzem.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].