Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Zawieszono prezesa i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Rybniku

Sędziowie zostali zawieszeni z powodu wszczęcia procedury odwołania ich ze stanowisk, o czym jeszcze pod koniec marca Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w specjalnym komunikacie. Sprawa dotyczy Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka oraz jego zastępców - wiceprezes, sędzi Ewy Janik oraz wiceprezesa, sędziego Pawła Stępnia.

Zawieszono prezesa i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Rybniku
Podobne procedury przeprowadzane są w wielu sądach w całym kraju.

Wnioski o odwołanie prezesów i wiceprezesów

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar 20 marca br. wszczął procedurę odwołania Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach sędzi Katarzyny Frydrych. W związku z tym złożył też wnioski o odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych apelacji katowickiej. Kolegia* tutejszych sądów otrzymały informacje o zamiarze odwołania:

1. Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej sędzi Anny Szwed-Szczygieł;
2. Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Patryka Poniatowskiego;
3. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Wojciecha Głowackiego;
4. Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka;
5. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik;
6. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia;
7. Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Ewy Łąpińskiej;
8. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Katarzyny Czerwińskiej-Koral.

Jednocześnie, w tym samym komunikacie przekazano, iż:

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Podobne procedury przeprowadzane są w wielu sądach w całym kraju.

Aktualnie funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku wykonuje SSO Jacek Myśliwiec.

* w składzie Kolegium Sądu Okręgowego w Rybniku zasiadają:

 • Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku
 • Pan SSR del. Tomasz Łatanik - Prezes Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Pani SSR Marzena Korzonek - Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu
 • Pan SSR Michał Wiekiera - Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku
 • Pan SSR Dawid Kopczyński - Prezes Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim
 • Pan SSR Cezary Podsiadlik - Prezes Sądu Rejonowego w Żorach

O co chodzi w sprawie?

Minister Sprawiedliwości wyjaśnia, że "w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. W ocenie Ministra Sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji, ani nie cieszy się poparciem i zaufaniem sędziów".

ciąg dalszy tekstu pod zdjęciem

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, który w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby, których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.). W razie uzyskania negatywnej opinii kolegium odnośnie zamiaru odwołania Minister Sprawiedliwości może wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), której sprzeciw wyrażony większością 2/3 głosów w terminie 30 dni uniemożliwia odwołanie osób z pełnionych funkcji (art. 27 § 5 u.s.p.).

Jak Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia zawieszenie sędziów SO w Rybniku?

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka:

 • powołanie dniu 19.02.2018 r. na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez wiceministra Łukasza Piebiaka;
 • powołanie w dniu 1.09.2023 r. na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku przez ministra Zbigniewa Ziobro (w sytuacji, kiedy dopiero z dniem 11.12.2023 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku);
 • powołanie na wskazane wyżej stanowiska nastąpiło w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik:

 • podpisanie list poparcia sędziom: Jędrzejowi Kondek i Leszkowi Mazurowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;
 • ponownie podpisanie list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi w 2022 r.;
 • powołanie w dniu 1.03.2022 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;
 • powołanie w dniu 08.03.2022 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
 • powołanie w dniu 1.07.2023 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku (bez udziału samorządu sędziowskiego).

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia:

 • podpisanie list poparcia sędziom: Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi do Krajowej Rady sądownictwa w 2018 r.;
 • ponownie podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;
 • powołanie w dniu 23.05.2018 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przez wiceministra Łukasza Piebiaka;
 • powołanie w dniu 15.07.2020 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku;
 • powołanie w dniu 24.03.2021 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;
 • w dniu 07.05.2021 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku.

W sprawie głos zabrali sędziowie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

Na początku kwietnia na stronie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim pojawiła się uchwała, w której sędziowie z Wodzisławia wyrazili poparcie dla działań Ministra Sprawiedliwości. Poniżej przytaczamy w całości jej treść:

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 2 kwietnia 2024 roku

Sędziowie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wyrażają poparcie dla stanowiska Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara wobec jego działań zmierzających do odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku Bartłomieja Witka i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Rybniku Ewy Janik i Pawła Stępnia oraz jego argumentacji zawartej w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2024 r. dotyczącym podjęcia działań zmierzających do odwołania ich z zajmowanych stanowisk.

W szczególności sędziowie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wskazują, że odwołanie Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Rybniku uzasadnia okoliczność, że zostali oni powołani na zajmowane stanowiska w oparciu o przepisy znowelizowanej usp, które wykluczały udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów i wiceprezesów sądów.

12 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Willy (188.146. * .14) 29.04.2024 09:56

Specjalna kasta polityków PO w togach.

~ami (93.210. * .149) 28.04.2024 18:11

Czy mozna bedzie sie odwolywac od wyrokow tych sadow

~Andrz (46.204. * .22) 21.04.2024 12:10

Ziobro wysyłał faxsem odwołania

~władzakłamstwa (5.184. * .81) 20.04.2024 19:00
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

Na jedno to dobrze, że ta władzą przy akceptacji sądów unijnych pokazuje standardy żywcem wzięte ze wschodu, bo jak się wahadło odwróci a się odwróci to wtedy cała ta szemrana władza trafi szybko tam , gdzie jej miejsce.

~bobo1 (94.254. * .211) 20.04.2024 17:43
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

Do poniżej widzisz już jestem pierwszy który padł od starych sędziów z kasty

~Adrianna (164.127. * .60) 20.04.2024 16:40
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

@ bobo1 Sorry ale to PiS rozpier….sądy kompletnie, dał mi przyzwolenie na bezprawie i bezkarność.
Co zrobiono za PiS żeby ukrócić wodzisławską mafię w togach ?

Myślisz, że nie wiedzieli w ministerstwie , że ustawiają wyroki i niszczą ludzi, rodziny ?

~bobo1 (94.254. * .211) 20.04.2024 15:54
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

Czyli w myśl zasady teraz k..wa my będziemy rządzić i karać swoich przeciwników politycznych wobec Ukraińca bodnara

~Adrianna (164.127. * .60) 20.04.2024 13:52
oceniono 2 razy
-2
Zgłoś

Kopczynski też powinien wylecieć, specjalista od utrwalania patologii, kompletnie bez kwalifikacji moralnych.

~SolidaruchŚmierdzący (46.204. * .209) 20.04.2024 12:54
oceniono 2 razy
-2
Zgłoś

jak ja sie ciesze z odwołania tej Janik ! Alleluja panie Ministrze i walcem ich do przodu ! Wsp,ółczuję panu i gratuluję ! Tak dalej ! Amen !

~SJZ (89.72. * .110) 20.04.2024 01:07
oceniono 5 razy
-1
Zgłoś

To pozytywna informacja, że w końcu naród doczekał się "miotły" w wymiarze sprawiedliwości.
Pytanie co dalej?
Co zrobią z tą armią powołanych sędziów i prokuratorów "miernych ale wiernych"?
Co z tymi wszystkimi sprawami prowadzonymi w przeciągu ostatnich 8 lat bałaganu prawnego PiS i SP?
Pan minister Adam Bodnar ma ciężki orzech do zgryzienia. Szczególnie w sytuacji gdy mamy jeszcze ok. 1 rok z partyjnym figurantem który wszystko chce wetować...

~To_sem_ja (37.248. * .19) 20.04.2024 00:40
oceniono 4 razy
-2
Zgłoś

Bodnar, kto wreszcie go dam tam, gdzie jego miejsce...?

~Adrianna (164.127. * .60) 19.04.2024 23:36
oceniono 2 razy
-2
Zgłoś

Cudowne wiadomości , czekamy na dalszy ciąg w Wodzisławiu.