Chcą rzetelnej oceny wypadków górników

Reprezentatywne Organizacje Związkowe zwróciły się do jednego z ubezpieczycieli o rzetelną oceną wypadków, jakim ulegają górnicy lub emeryci górniczy.  Zagrożono zmianą ubezpieczyciela.

Chcą rzetelnej oceny wypadków górników

Reprezentatywne Organizacje Związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwróciły się z pismem do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie o rzetelną oceną wypadków górników lub emerytów górniczych. Związkowcy podnoszą, że Zakład wypłaca zbyt niskie odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.  Uważają, że dzieje się tak z powodu zwoływania jedynie zaocznych komisji lekarskich, które nie mają kontaktu z człowiekiem, a tylko z jego dokumentacją medyczną.

- Oświadczamy, że w przypadku pojawiających się w dalszym ciągu niesatysfakcjonujących oświadczeń o wynikach orzecznictwa zgłaszanych przez pracowników i emerytów, którzy są klientami Waszego zakładu, jest ich ponad 24 tys., rozważamy możliwość przystąpienia do procedury wyboru innego ubezpieczyciela - napisali związkowcy.

10 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~ (80.188. * .244) 22.12.2021 05:46

"Chcą rzetelnej oceny wypadków górników"

Ja i bez tego wiem, co w 90% wypadków górników jest przyczyną.

Alkochol.

~Do Gość Dziś o 16:27 (213.76. * .77) 21.12.2021 18:15

Ubezpieczasz się w firmie ubezpieczeniowej , a nie w ZUS-ie , Do ZUS-u odprowadzasz składki emerytalno-rentowe zdrowotne i ZUS wypłaca emerytury renty i zasiłki różnego rodzaju , a nie odszkodowania za wypadki .

~Gość (83.7. * .66) 21.12.2021 16:27

Podane kwoty ubezpieczenia to ZUS nie pzu

~górnik (89.64. * .18) 20.12.2021 14:52

Nie za dużo wymagają od PZU, najgorszej firmy ubezpieczeniowej?

~menel (89.64. * .254) 20.12.2021 14:34

Już dawno powinna być możliwość ubezpieczyciela na kopalniach, ale sitwa związkowa do tego nie dopuszczała .W JSW mamy JSU ,spółka córka ; prezesi ,sekretarki i rada nadzorcza tego nie oddadzą tłuste koty.

~ (80.188. * .244) 20.12.2021 11:55

@Do Dziś o 5:47

No ździwienie i otóż wyobrax sobie, że bardzo duże.

Przecież skoro polscy górnicy odchodzą na emerytury najwcześniej w galaktyce, bo przecież praca ciężka i zdrowie podupadło, to jaki jest sens znowu pchać się w to samo i jeszcze bardziej podupadać na zdrowiu?

~Tani keczup (193.28. * .1) 20.12.2021 08:18

To narodowy czempion jest nierzetelny?

~Do Dziś o 5:47 (213.76. * .77) 20.12.2021 07:02

Jeżeli pracują na kopalni to tak , skąd to zdziwienie ? to że emeryci czy to że emeryci pracują na kopalni

~Referent Bulzacki (213.76. * .77) 20.12.2021 06:54

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (kwoty podaje obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, M.P. poz. 217)W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
18 086 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

~ (80.188. * .244) 20.12.2021 05:47

Emeryci górniczy ulegają wypadkom na kopalni?