Dodatek elektryczny. Ile wynosi? Kto może dostać? Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość otrzymania dodatku, który jest uzależniony od posiadania konkretnego źródła ciepła. W przypadku gospodarstw domowych używających jako opału węgla dodatek ten wynosi 3000 zł. Inaczej jest jeżeli chodzi o używanie energii elektrycznej do ogrzewania domu.

Dodatek elektryczny. Ile wynosi? Kto może dostać? Gdzie i do kiedy złożyć wniosek?
Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku. Foto arch.nowiny

Komu przysługuje dodatek?

Jak możemy dowiedzieć się z informacji publikowanych na stronach internetowych gmin można uzyskać jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, również do tych, które wykorzystują pompy ciepła. Podstawą prawną do wypłacenia dodatku jest ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ważne daty złożenia wniosku

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Po tej dacie nie będą rozpatrywane i utracimy możliwość jego otrzymania.

Dla kogo 1000 i 1500 zł do prądu?

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Masz fotowoltaikę -nie dostaniesz pięniędzy!

Zgodnie z przepisami właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeżeli mają zainstalowaną pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Jeden dodatek na jeden adres ale są wyjątki

Otrzymanie dodatku elekrtycznego związany jest z adresem zamieszkania. Można otrzymać jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja przepisów zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania. Przepisy jasno określają, że "jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny".

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać w ośrodkach pomocy społecznej. Pamiętajmy jednak, że datą końcową jest 1 luty 2023. Wnioski złożone w innym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Kiedy dostaniemy pieniądze?

Zgodnie z przepisami ośrodki pomocy społecznej do 1 lutego 2023 r. muszą złożyć do wojewody informację o zapotrzebowaniu finansowym, które będzie wynikało ze złożonych wniosków. Zgodnie z przepisami ośrodki pomocy będą miały czas na wypłacenie pieniędzy do 31 marca 2023 roku.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].