Wprowadzono stopnie alarmowe w całym kraju 

Do dnia 31 lipca na terenie całego kraju obowiązują stopnie alarmowe związane z sytuacją geopolityczną, czyli toczącą się wojnie w Ukrainie.

Sprawniejsza obsługa interesantów w Urzędzie Miasta 

Jastrzębski magistrat otrzymał dofinansowanie na doposażenie w nowoczesny sprzęt IT. Dzięki temu będzie możliwa sprawniejsza obsługa interesantów.