Wprowadzono stopnie alarmowe w całym kraju

Do dnia 31 lipca na terenie całego kraju obowiązują stopnie alarmowe związane z sytuacją geopolityczną, czyli toczącą się wojnie w Ukrainie.

Wprowadzono stopnie alarmowe w całym kraju

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje drugi (BRAVO) oraz trzeci stopnień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP).

Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. 

Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

 

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~emeryt (89.70. * .247) 10.07.2022 14:12

Co to znaczy to BRAVO?