W grudniu niektóre emerytury przyjdą wcześniej 

Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia z terminem 25. dnia każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunek bankowy.

PIT-0. Kiedy senior nie zapłaci podatku? 

Osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego rezygnują z pobierania świadczenia i są nadal aktywne zawodowo, mogą skorzystać z zerowego PIT-u. Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy mają ustalone prawo do emerytury, lecz jej nie pobierają, oraz tych, którzy o takie świadczenie nie wnioskowali, choć są w wieku emerytalnym.

Powiadom ZUS o zmianie konta bankowego czy adresu z wyprzedzeniem 

Emeryt czy rencista, któremu ZUS wypłaca świadczenie, musi pamiętać o tym, aby na bieżąco informować instytucję o zmianie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. - Niedopełnienie tej formalności przez świadczeniobiorcę może mieć wpływ na wypłatę emerytury czy renty - przestrzegają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie znaleźć dokumentację ze zlikwidowanych zakładów pracy? 

Gdy podczas kompletowania dokumentów, które są potrzebne do złożenia wniosku emerytalnego, brakuje zaświadczeń sprzed lat – emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy ZUS ma pełen zakres danych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków przed 1999 rokiem.

Jak otrzymać emeryturę, czy rentę po zmarłym? 

Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jednak członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury czy renty, jeżeli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, ale jej nie pobrał.

Komu przysługuje emerytura górnicza? 

Pytania o emeryturę górniczą stawiają przed sobą pracownicy, których kariera zawodowa ma się ku końcowi. Zanim złoży się odpowiedni wniosek, warto zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, które należy spełnić.

Najbogatszy emeryt w Polsce to górnik. Pobiera 23 tys. zł 

23 tys. zł emerytury ma wypłacane co miesiąc mężczyzna, który wykonywał zawód górnika. W tym trudnym zawodzie pracował ponad 60 lat. Przez ten czas uzbierał kapitał emerytalny w wysokości ok. 2 mln zł. 

"Niecały tysiąc złotych emerytury. To jakaś kpina" 

Wiadomo ile wynosić będzie przyszła emerytura ubezpieczonego. ZUS Oddział w Rybniku zakończył wysyłanie listów, w których znajduje się prognozowana wysokość przyszłej emerytury. Niektórzy adresaci mają się o co martwić. Ich emerytura nie wyniesie nawet 1 tys. zł.