Zmieniają się limity na odpady budowlane i rozbiórkowe w Jastrzębiu-Zdroju 

Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że od nowego roku obowiązują nowe limity na odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, które można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Norwida. Zmienia się również czasookres ich naliczania.

Bez karty nie wyrzucisz odpadów 

Obowiązują nowe zasady przyjmowania odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta. Przekazanie odpadów jest możliwe tylko dla posiadaczy specjalnej karty.

Za darmo rozdają żarówki, narzędzia, sadzonki  

Jeśli chcecie zdobyć gratis żarówki energooszczędne, worki na odpady czy ciekawe sadzonki kwiatów i krzewów ozdobnych, to macie taką możliwość.  Z pewnością wszystkie te przedmioty, jak również rośliny pozwolą lepiej zadbać o środowisko naturalne.