Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Projekty z Jastrzębia w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Tegoroczna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest już czwartą organizowaną w województwie śląskim. Zakończyła się właśnie weryfikacja prawno-techniczna zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

Projekty z Jastrzębia w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Kolejny etap tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego został zakończony, co oznacza, że wyłoniono zadania, które zostaną dopuszczone do głosowania. Lista zawiera w sumie 105 projektów, odrzucono 16 pomysłów.

Głosowanie odbędzie się między 24 sierpnia a 12 września. Wyniki zostaną ogłoszone jeszcze we wrześniu.

Projekty z naszego regionu, w tym z Jastrzębia, dopuszczone do głosowania:

PULA EKO:

  • Zielony zakątek "Pod Wieżą" - rewitalizacja zabytkowego Parku na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - szacunkowy koszt: 622 300 PLN
  • Zakup platformowego pojazdu technicznego o napędzie elektrycznym dla potrzeb Sekcji Technicznej WOLOiZOL w Gorzycach - szacunkowy koszt: 85 000 PLN
  • Budowa wielofunkcyjnego, ekologicznego boiska sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej - szacunkowy koszt: 879 328 PLN
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących techniki jazdy (przewidywanie i podstawowe umiejętności jazdy defensywnej i ecodrivingu), przysposobienie do jazdy pojazdami elektrycznymi dla mieszkańców województwa śląskiego w wieku 11-65 lat - szacunkowy koszt: 355 720 PLN
  • Meleksem przez Śląskie - rozwój ekoturystyki w regionie - szacunkowy koszt: 85 041 PLN
  • Eko-Przedszkolak - Zadanie zakłada prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej) - szacunkowy koszt: 50 000

PROJEKTY REGIO:

Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - 377 335,00 PLN

Opis projektu:

Celem zadania "Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim" jest założenie monitoringu i wymiana centrali telefonicznej. Szpital zarządza terenami o powierzchni 9,7ha w większości zalesionymi. Zadanie pozwoli na monitorowanie obiektów szpitalnych i osób przebywających w ich obrębie. W szpitalu istotną rolę odgrywa telekomunikacja. Nowy system telekomunikacji wraz z nowoczesną centralą telefoniczną usprawni w znaczący sposób kontakt pomiędzy pacjentami, personelem oraz zewnętrznymi instytucjami współpracującymi ze Szpitalem.

"Bezpieczne miejsca dla rowerzystów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - 182 080 PLN

Opis projektu:

Wykonanie zadaszonej wiaty rowerowej dla min. 30 stanowisk rowerowych, zlokalizowanej na terenie szpitala (w patio), obok wejścia głównego do budynku wraz z podjazdem - pochylnią dla rowerów (również przystosowaną dla osób niepełnosprawnych). Z wiaty (patio) jest bezpośrednie wejście do holu głównego szpitala a także do windy. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu obok wiaty, to jest montaż ławek, koszy na śmieci, i nasadzenia roślin. Celem zadania jest stworzenie personelowi szpitala, odwiedzającym a także pacjentom warunków do dojazdu rowerami do szpitala, bezpiecznego ich przechowywania na terenie szpitala a przez to do propagowania prozdrowotnego i ekologicznego stylu życia (rezygnację z dojazdu do szpitala samochodami). Wjazd - pochylnia umożliwi także osobom niepełnosprawnym (w tym na wózkach inwalidzkich) dojście do poradni specjalistycznych oraz oddziałów medycznych

Wychowanie komunikacyjne dla uczniów szkół z powiatów: mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie–Zdrój, Rybnik, Żory w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego oraz technik udzielania pierwszej pomocy - 157 043 PLN

Opis projektu:

Cel zadania to zapoznanie dzieci i młodzieży powyżej 10-go roku życia z procedurami uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Zadanie będzie przeznaczone dla uczniów szkół z powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie–Zdrój, Rybnik, Żory. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych na symulatorach oraz fantomach. Efektem końcowym będzie odbycie próbnego egzaminu teoretycznego w Oddziałach Terenowych WORD Katowice w Jastrzębiu Zdroju oraz Rybniku. Podczas zajęć uczestnicy poznają funkcjonowanie ośrodka egzaminowania, odbędą próbny egzamin teoretyczny zaznajomią się z zasadami egzaminu praktycznego na kartę rowerową, kategorię AM prawa jazdy oraz wezmą udział w egzaminie z udzielania pierwszej pomocy.

Taniec Breaking szansą na Igrzyska Olimpijskie - 50 000

Opis projektu:

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu zawodów breakingu sportowego. W zawodach rywalizować będą zaproszone szkoły tańca breaking z powiatu rybnickiego, raciborskiego i wodzisławskiego. Ponadto zostaną zaproszeni światowej sławy pionierzy tego tańca sportowego w celu przeprowadzenia warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży. Zarówno warsztaty jak i zawody umożliwią wyłonienie i zbudowanie przyszłej kadry olimpijskiej w tej nowatorskiej dyscyplinie olimpijskiej. Zaproszenie szkół tańca z regionu pomoże zacieśniać współpracę oraz współzawodnictwo sportowe. Na potrzeby zawodów zostanie wykonana sceneria. Na zawody zostaną zaproszeni najlepsi instruktorzy oraz trenerzy z Polski. Organizacja zawodów przyczyni się pozytywnie do rozwoju breakingu sportowego oraz utrwali dominującą pozycję woj. śląskiego w tym sporcie.

Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - 400 000 PLN

Opis projektu:

Cel zadania: Zwiększenie dostępności do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej w zakresie elektrofizjologii i ablacji w Oddziale Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Korzyści z realizacji skierowane są do populacji najbardziej zagrożonej występowaniem migotania przedsionków - obszar całego Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW), obejmując około 488 tysięcy osób w powiatach: Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Czerwionki-Leszczyn, Rydułtów, Radlina, oraz Pszowa.Zadanie polegać ma na zakupie systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych wraz z stymulatorem elektrofizjologicznym.Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i długości życia oraz dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym skrócenie oczekiwania na zabiegi kardiologiczne.

Akademia młodego piłkarza - 39 950 PLN

Opis projektu:

Zadanie polegało będzie na upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci podnoszących sprawność, szybkość, refleks itp. młodych piłkarzy. Potrzebą, jaka była przyczyną do powstania niniejszego projektu to wypełnienie luki w wiedzy rodziców, którzy bardzo chętnie ćwiczą ze swoimi dziećmi, jednak nie mają wiedzy ani doświadczenia, jak do końca prawidłowo to robić. Zajęcia te to jeden z istotniejszych elementów w rozwoju psychoruchowym młodych osób. Przygotowanie fizyczne w piłce nożnej wymaga sporej pracy u podstaw i opanowania podstawowych wzorców ruchowych zanim zawodnik będzie w stanie przejść do bardziej zaawansowanych ćwiczeń i metod. Jeżeli opanuje te fundamenty, poprawi efektywność swojego ruchu. Poprawiając efektywność ruchu nabywa nowych umiejętności ruchowych i znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się kontuzji oraz urazów.

Przypnij się! Mini parkingi rowerowe w Krainie Górnej Odry - 49 348,00 PLN

Opis projektu:

Zadanie odpowiada na potrzeby rowerzystów, których z roku na rok w Krainie Górnej Odry przybywa. Planujemy ustawienie stojaków rowerowych na terenie całego Subregionu Zachodniego. Mamy nadzieję, że rozbudowana infrastruktura rowerowa zachęci mieszkańców do częstszego wyboru roweru jako codziennego środka transportu. Przewidujemy zakup i montaż 25 stojaków z max. sześcioma stanowiskami.

Biegiem Po Zdrowie w Godowie - 47 500,00 PLN

Opis projektu:

Akcja Biegiem Po Zdrowie w Godowie ma zachęcić społeczeństwo w różnym wieku do większej aktywności fizycznej mieszkańców powiatu wodzisławskiego, raciborskiego, rybnickiego, Żor, Jastrzębia-Zdroju i Rybnika. 4 akcje zostaną zorganizowana w czwartek o godzinie 18.00 - 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca i 21 września w Krostoszowicach w powiecie wodzisławskim. Uczestnicy będą mieli do pokonania biegiem lub marszem z kijkami dystans 5 km. Natomiast dla dzieci dzieci przygotowano dystans około 1 km. Podczas prowadzonej akcji uczestnicy biegu zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: weterani, seniorzy, młodzież i dzieci. Dla osób mniej aktywnych będzie kategoria kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami. Każdy z uczestników po ukończeniu każdej akcji otrzyma pamiątkowy medal, posiłek i napój. Natomiast najlepsi uczestnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymają puchary i nagrody.

Przekład i wydanie po raz pierwszy w języku polskim książki z 1863 roku poświęconej podróży po górnośląskich uzdrowiskach. - 49 900,00 PLN

Opis projektu:

Projekt polega na przekładzie i wydaniu po raz pierwszy w języku polskim książki z 1863 r. pt. "Bad Königsdorf-Jastrzemb oder die drei Elisen. Bade-Novelle" autorstwa Neumanna. Odnaleziona w zbiorach Biblioteki Śląskiej książka, to najstarsze literackie wydawnictwo na temat podróży do śląskich zdrojowisk. Autor promuje zielony Górnym Śląsk, jego walory naturalne i lecznicze. Literacka akcja toczy się głównie w uzdrowiskach - Jastrzębiu i Ustroniu. Fabułą książki jest podróż, gdzie opisy miejscowości przeplatają się z wątkiem miłosnym. Wydawnictwo po przeprowadzeniu naukowej kwerendy zostanie opatrzone komentarzami przez rodzimych ekspertów. Publikacja w nakładzie 1,5 tys. zostanie przekazana m.in. do instytucji kultury, bibliotek, urzędów miast i szkół ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości na terenie Górnego Śląska, w których toczy się akcja książki.

6 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Daria (188.137. * .108) 05.08.2022 09:30

To na same biegi potrzeba aż tyle pieniędzy? Zastanawia też projekt - rowerem do szpitala. Coś mi tu nie gra.

~Alicja (188.137. * .108) 05.08.2022 09:28

Przygnębia to wszystko. Pieniądze wydawane lekką ręką na prawo i lewo.

~Miłośnik mielonki (195.72. * .232) 05.08.2022 06:34

ręce opadają

~wyborca (188.137. * .108) 05.08.2022 01:56

Sumy astronomiczne. Widać, że państwo ma za dużo pieniędzy.

~Krzysztof (188.137. * .108) 05.08.2022 01:55

Rowerem do szpitala. Nie wiadomo, śmiać się czy płakać. Tam raczej udają się ludzie chorzy, więc może lepiej riksza?

~Rozinen Bomber (178.27. * .69) 04.08.2022 18:25

Jakichs pierdol nastawiaja za gruba kase.
Czy ten bieg w Godowie faktycznie tyle kosztuje, kto bierze od tego prowizje?