Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Interpelacje, zapytania, wypowiedzi. Jak wygląda aktywność posłów z naszego regionu?

15 października odbyły się w Polsce wybory parlamentarne, zaś 13 listopada rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Sprawdziliśmy, jak wygląda aktywność sejmowa posłów z okręgu nr 30.

Interpelacje, zapytania, wypowiedzi. Jak wygląda aktywność posłów z naszego regionu?arch. Nowiny.pl
Górny rząd: Paweł Jabłoński, Grzegorz Matusiak, Michał Woś. Środkowy rząd: Łukasz Osmalak, Bolesław Piecha, Gabriela Lenartowicz. Dolny rząd: Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Roman Fritz.

W naszym okręgu wybiera się 9 posłów. Mandat otrzymali: Paweł Jabłoński, Grzegorz Matusiak, Michał Woś, Łukasz Osmalak, Bolesław Piecha, Gabriela Lenartowicz, Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała i Roman Fritz.

Posłowie w ramach swojej aktywności sejmowej mają cały szerego możliwości. Mogą składać interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących i wygłaszać oświadczenia oraz zabierać głos na posiedzeniach. Pracują też w różnego typu komisjach i podkomisjach. Przynależą również do różnych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych oraz zespołów. 

Interpelacje dotyczą raczej problemu ogólnopolskiego np. zmiany przepisów w ruchu drogowym, zapytania zaś bardziej lokalnych spraw lub konkretnej osoby jak np. remont drogi krajowej w danym okręgu. Ośwadczenia poselskie mogą dotyczyć różnych tematów nawet okolicznościowych. Poseł może wygłosić oświadczenie dotyczące jubileuszu szkoły czy straży pożarnej albo przedstawić swoje refleksje na jakiś temat. 

Dotychczas odbyły się 4 posiedzenia. Szczegóły można zobaczyć na stronie Sejmu.

(Posiedzenia Sejmu X kadencji 2023  i   Posiedzenia Sejmu X kadencji 2024)

Zobaczmy zatem jak pracowali "nasi" posłowie w tym krótkim okresie. 


Paweł Jabłoński

Jest członkiem Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Należy również do Parlamentarnego Zespółu ds. Działań w Zakresie Proobronności i Bezpieczeństwa.

Poseł Jabłoński dotychczas zabrał głos z mównicy sejmowej 21 razy.

Złożył jedno pytanie w sprawach bieżących w sprawie odebrania środków finansowych przeznaczonych dla uczelni publicznych na cele inwestycyjne. 

Udział w głosowaniach to 83.16%. (163 z 196 głosowań). 

Jak głosował poseł Jabłoński (TUTAJ).

Więcej informacji można zobaczyć na stronie sejmowej w zakładce posła Jabłońskiego (TUTAJ).


Grzegorz Matusiak

Poseł jest członkiem Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Należy również do Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej, Parlamentarny Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce (przewodniczący), Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych, Parlamentarnego Zespołu ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych (wiceprzewodniczący), Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego, Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Województwa Śląskiego, Parlamentarnego Zespołu Sportowego.

Matusiak dotychczas nie zabrał głosu z sejmowej mównicy. Nie złożył również interpelacji, zapytania, nie wygłosił również oświadczenia. 

Udział w głosowaniach posła to 93.88% (184 z 196 głosowań).

Jak głosował poseł Matusiak (TUTAJ).

Więcej informacji można zobaczyć na stronie sejmowej w zakładce posła (TUTAJ).


Michał Woś

Poseł należy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (zastępca przewodniczącego) i Komisji Ustawodawczej. Jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Województwa Śląskiego. 

Poseł 7 razy wystąpił na posiedzeniach Sejmu.

Poseł złożył dwie interpelacje: w sprawie wejścia Polski do strefy euro oraz w sprawie prac nad użeglowieniem Odry oraz zapytanie w sprawie wpływu potencjalnie występującego konfliktu interesów podsekretarz stanu Marii Ejchart, w związku z ukrywaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości drugiego członu jej nazwiska. Wygłosił trzy oświadczenia: w sprawie potrzeby działań rządu dla ratowania spółki Rafako w Raciborzu, w sprawie skutków gospodarczych polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w sprawie niektórych działań ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Udział w głosowaniach posła to 91.33% (179 z 196 głosowań). 

Jak głosował poseł Woś (TUTAJ).

Więcej informacji można zobaczyć na stronie sejmowej w zakładce posła (TUTAJ).


Łukasz Osmalak

Poseł należy do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych (zastępca przewodniczącego), Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,  Podkomisja stała do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów  (zastępca przewodniczącego). Parlamentarnego Zespołu ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Parlamentarnego Zespołu ds. Edukacji Domowej,  Parlamentarnego Zespołu ds. Towarzystw Budownictwa Społecznego, Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego, Parlamentarnego Zespołu Sportowego (wiceprzewodniczący).

Dotychczas poseł zabrał głos 4 razy.

Poseł Osmalak złożył trzy interpelacje: w sprawie profilu wojewody śląskiego w portalu społecznościowym Facebook i jego wykorzystywania do celów innych niż informowanie o działalności instytucji, w sprawie dokumentów przygotowanych w celu realizacji inwestycji kolei dużych prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego, w sprawie edukacji dotyczącej relacji z osobami z niepełnosprawnością oraz dwa pytania w sprawach bieżących w sprawie planów rządu wobec instytutów powołanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w sprawie statusu realizowanego przez Lasy Państwowe programu "Las Energii" w zakresie budowy infrastruktury umożliwiającej rozwój elektromobilności w Polsce oraz wygłosił oświadczenie w sprawie planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i sieci Kolei Dużych Prędkości.

Udział w głosowaniach wynosi 100 procent  (196 głosowań).

Jak głosował poseł Osmalak (TUTAJ).

Więcej informacji można zobaczyć na stronie sejmowej w zakładce posła (TUTAJ).


Bolesław Piecha

Poseł należy do Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Zdrowia oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Województwa Śląskiego. 

Dotychczas raz zabrał głos z mównicy sejmowej. 

Udział w głosowaniach: 92.86% (182 z 196 głosowań).

Jak głosował poseł Piecha (TUTAJ).

Więcej informacji w zakładce na stronie Sejmu (TUTAJ).


Gabriela Lenartowicz

Posłanka należy do Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (zastępca przewodniczącego), Parlamentarnego Zespołu ds. Lasów, Parlamentarnego Zespołu ds. przeciwdziałania otyłości i zdrowego odżywiania, Parlamentarnego Zespołu ds. Przeskalowanych Inwestycji (m.in. CPK) i Przymusowych Wywłaszczeń, Parlamentarnego Zespołu ds. Renaturyzacji Odry, Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego, Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew (wiceprzewodnicząca), Parlamentarnego Zespołu "Rodzice dla klimatu" (wiceprzewodnicząca).

Posłanka raz zabrała głos podczas posiedzenia Sejmu.

Lenartowicz złożyła jedną interpelację w sprawie podwykonawców branży budowlanej oraz jedno pytanie w sprawach bieżących w sprawie wyłączenia najcenniejszych obszarów leśnych z wycinki i zwiększenia powierzchni parków narodowych.

Udział w głosowaniach: 80.10% (157 z 196 głosowań).

Jak głosowała posłanka Lenartowicz (TUTAJ).

Więcej informacji w zakładce na stronie Sejmu (TUTAJ).


Krzysztof Gadowski

Poseł należy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (zastępca przewodniczącego) oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jest również członkiem Poselskiego Zespołu Strażaków.

Gadowski 9 razy zabrał głos na posiedzeniach Sejmu.

Udział w głosowaniach: 98.98% (194 z 196 głosowań).

Jak głosował poseł Gadowski (TUTAJ).

Więcej informacji w zakładce na stronie Sejmu (TUTAJ).


Marek Krząkała

Poseł jest członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych. Należy także do Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Hodowców Psów Rasowych i Poselskiego Zespołu Strażaków.

Krząkała 5 razy zabrał głos z mównicy sejmowej.

Złożył jedną interpelację w sprawie interpretacji przepisów art. 15gg ust. 7 tzw. ustawy covidowej i obowiązku zwrotu przez przedsiębiorców pomocy wraz z odsetkami udzielonej w ramach tarczy antykryzysowej.

Udział w głosowaniach: 100.00% (196 z 196 głosowań).

Jak głosował poseł Krząkała (TUTAJ).

Więcej informacji na temat posła Krząkały w zakładce na stronie Sejmu (TUTAJ).


Roman Fritz

Poseł należy do Komisji Gospodarki i Rozwoju, Podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości, Komisji Spraw Zagranicznych, Parlamentarnego Zespołu ds. Cenzury w Mediach Społecznościowych, Parlamentarnego Zespołu ds. Gwarancji Własności i Wolności Gospodarczej Polaków, Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Życia i Zdrowia Polaków, Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Poseł Roman Fritz 11 razy zabrał głos z mównicy.

Wygłosił 3 oświadczenia: w sprawie zarządzenia Marszałka Sejmu dotyczącego przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa posła Grzegorza Brauna przy wejściu do Sejmu, w sprawie głosowania Sejmu nad wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Grzegorza Brauna, w sprawie planów legislacyjnych rządu dotyczących aborcji.

Udział w głosowaniach: 91.33% (179 z 196 głosowań).

Jak głosował poseł  (TUTAJ).

Więcej informacji na temat posła Fritza w zakładce na stronie Sejmu (TUTAJ).

oprac. FK, źr. www.sejm.gov.pl

Ludzie

Bolesław Piecha

Polityk Prawa i Sprawiedliwości, były europoseł i senator, aktualnie poseł.

Gabriela Lenartowicz

Poseł na Sejm RP

Grzegorz Matusiak

Poseł na Sejm RP

Krzysztof Gadowski

Poseł na Sejm RP

Marek Krząkała

Poseł na Sejm RP, polityk Platformy Obywatelskiej.

Michał Woś

Poseł na Sejm RP

Paweł Jabłoński

Poseł na Sejm RP

Roman Fritz

Poseł na Sejm RP

Łukasz Osmalak

Poseł na Sejm RP

5 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~fajciespoko (46.204. * .72) 03.02.2024 06:44

Posel Matusiak ,jedyny przedstawiciel Gornikow,podobnie jak Oni byl i jest na dobrze platnym Urlopue Gorniczym

~Kubkkka (46.204. * .72) 03.02.2024 06:42

przeczytaj posel Matusiak ,forsy nie zapomnial brac..

~Pył (89.25. * .86) 02.02.2024 09:40

Matusiak się nie odzywa bo on bułki margaryna smaruje razem z superptakiem, czasu chłop na pierdoły niema... trzeba bułki robić

~Nie_jestem_z_PO_ani_z_PiS (81.200. * .162) 02.02.2024 07:31
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

"Matusiak dotychczas nie zabrał głosu z sejmowej mównicy. Nie złożył również interpelacji, zapytania, nie wygłosił również oświadczenia". Jakoś mnie to nie dziwi, bo ten facet nawet w najbardziej błahych sprawach nie umie się wygadać. Proszę zauważyć, że nigdy nie brał udziału w publicznych wystąpieniach w studiu, ponieważ nie ma nic do zaoferowania poza tym, że "to wina Tuska".

~Glena (83.4. * .165) 01.02.2024 20:00

Czyli Gabryśka Nicnierobicz. Nic nowego że ona ma dwie lewe ręce do roboty.