Coraz więcej dzieci potrzebuje rodzin zastępczych

Coraz więcej dzieci odbiera się rodzinom, które nie spełniają podstawowych obowiązków względem nich. Wówczas niezbędne są rodziny zastępcze. W Jastrzębiu takie rodziny wychowuje prawie 200 dzieci.

Coraz więcej dzieci potrzebuje rodzin zastępczych

Mimo tego, że 190 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, to jednak dzieci przebywających w kryzysie jest coraz więcej. Okło 40 z nich  z nich przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- Robimy wszystko, aby dzieci nie przebywały w zagrażających im warunkach. Na bieżąco je zabezpieczamy. Z tego powodu nasze rodziny mają większą, niż zalecana, liczbę podopiecznych. Dlatego pilnie potrzebujemy rodzin zastępczych - mówi Małgorzata Małochleb, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w jastrzębskim OPS.

Rodzina zastępcza to pomoc tymczasowa. Dziecko, które zostało zabezpieczone, docelowo powinno wrócić do rodziców biologicznych (jeśli uporają się z kryzysem) lub otrzymać szansę na adopcję. Zanim to jednak nastąpi lepiej, by dzieciństwo spędzały w domowej atmosferze, wśród ludzi, którym na nich zależy. Dlatego potrzeba więcej rodzin zastępczych.

- Zwracamy się do mieszkańców miasta z apelem o pomoc potrzebującym dzieciom. To właśnie Państwo mogą sprawić, że nasze jastrzębskie dzieci poczują się potrzebne, kochane i widoczne - zachęca Klaudia Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, często są sierotami lub półsierotami, ofiarami przemocy i innych zaniedbań. Wbrew powszechnej i błędnej opinii, to nie ubóstwo i bezrobocie są powodem ich zabezpieczania.

- Rodzice zastępczy, to osoby ratujące świat. To jedno z najważniejszych społecznych zadań wobec dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to praca na 8 godzin. To praca 24 godziny na dobę z dziećmi, które przeżyły traumę, nie zaznały miłości i poczucia bezpieczeństwa. Przechodząc pod opiekę mamy czy taty zastępczego wymagają zintensyfikowanej pracy nad budowaniem zaufania, stabilnego bezpieczeństwa oraz prawidłowego przywiązania – podkreśla Małgorzata Małochleb.

Kto może zostać rodziną zastępczą? Najważniejsze są predyspozycje, motywacja i stan zdrowia. Rodzice zastępczy muszą być w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki psychologiczne, bytowe i mieszkaniowe. Nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni w zdolnościach do czynności prawnych. Muszą mieć stałe źródło dochodu oraz ukończyć szkolenie dla kandydatów. Nie jest konieczne, by byli małżeństwem.

- Chcemy podkreślić, że rodziny nie pozostają w tym zadaniu same, bo my jako organizator pieczy zastępczej, oprócz świadczeń finansowych, oferujemy codzienne wsparcie wykwalifikowanych pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz konsultacje z psychologiem i porady prawne. Umożliwiamy również skorzystanie z usług mediatora dodaje Małgorzata Małochleb.

Więcej informacji o pieczy zastępczej udziela Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerami: 32 43 49 645, 32 43 49 646, 32 43 49 656.

 

9 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Podatnik do Alicja (31.179. * .1) 06.08.2021 22:00

Niestety ale rację piszę.
A co tak tego zagadnienia bronisz jesteś też rodziną zastępczą?

~duda (213.76. * .206) 06.08.2021 02:01

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych
dodano: 2021-06-01 12:01:59

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1) 746 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2) 1.131 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinnym dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego zwany dalej "dodatkiem wychowawczym" w kwocie 500 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka można przyznać:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka raz w roku;
2) świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
b) wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:
1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
2) pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka - do wysokości środków określonych w umowie;
3) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka - do wysokości środków określonych w umowie.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600 zł. Ustalając wysokość wynagrodzenia bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.

~duda (213.76. * .206) 06.08.2021 01:59

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600 zł.

~Gość (89.64. * .143) 05.08.2021 23:13

Najlepiej zabrać dzieci, rodzicom biologicznym nie pomagać, bo po co.

~Alicja (178.43. * .67) 05.08.2021 19:28

@Podatnik
Bzdury piszesz.
Biologicznym rodzicom odbiera się dzieci w ostateczności, niestety dopiero, gdy są już skrajnie wycieńczone, bite, brudne i głodne. Pieniędzy na nie rodzice otrzymują dosyć, ale przeznaczają je na alkohol i inne używki oraz tylko swoje potrzeby.
Rodzicielstwo zastępcze nigdy nie jest biznesem. Nikt przy zdrowych zmysłach nie nastawia się na dorobienie.

~Gość (87.101. * .98) 05.08.2021 19:03

Od wielu lat placówka opiekuńcza miała złą sławę za sprawą dyrektorki placówki. Nie chodzi jej o dobro dzieci . Nagle się obudzili i szukają pomocy. Dwie siostry rozdzielono przez decyzję dyrektorki i nie pozwolono rodzinie zastępczej zabrać dzieci pomimo ukończenia szkolenia. Przez lata dzieci szły do rodzin spokrewnionych ,rodzinom zaprzyjaźnionym utrudniano zostanie rodzina zastępcza czy adopcyjna. Kilka rodzin z Jastrzębia wzięło w adopcję dzieci z Wodzisławia i Bytomia bo w Jastrzębiu zawsze robiono problemy.

~Gość (89.64. * .138) 05.08.2021 18:15

Handel żywym towarem trwa w najlepsze

~Gość (91.225. * .91) 05.08.2021 13:59

Takie rzeczy w katolickim Polandzie?

Niebywałe.

~Podatnik (31.179. * .1) 05.08.2021 13:04

Może by tak przyjrzeć się tym rodzinom zastępczym bo nie wszędzie maja kokosy te dzieci.
Inna sprawa nie rzadko właśnie biologicznym rodzicom przydała by się pomoc finansowa i psychologiczna i te dzieci miałyby się o niebo lepiej. Ale po co lepiej biologicznym zabrać i dać przejściowym i do tego spora kasę doładować.
Nie tyczy się to wszystkich ale za mało to środowisko jest "prześwietlone" zanim zabiorą dzieci.

A dane mam z niedalekiego otoczenia.
Robię z panem co własnie ma kilka takich dzieci. To co opowiada to włos się na głowie jeży a wystarczyło by dać biologicznym rodzicom połowę tego co dostają przejściowi i te dzieci oraz ich rodzice byli by szczęśliwi.