Jak legalnie zorganizować loterię fantową?

Popularne w czasie wielu wydarzeń "losowanie nagród" podlega przepisom ustawy o grach hazardowych, przypomina Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. Organizator takiej loterii ma określone obowiązki, które należy wypełnić z odpowiednim wyprzedzeniem. Małe loterie fantowe trzeba zgłosić do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, a dochód z nich musi być przekazany na cele dobroczynne.

Jak legalnie zorganizować loterię fantową?
Zgłoszenie loterii nie jest trudne, ale zaniedbanie tego obowiązku może sporo kosztować. / fot. ilustracyjne, pixabay

Festyny, pikniki, wydarzenia na zakończenie lata, nie brakuje okoliczności, w czasie których organizowane są loterie fantowe. To rodzaj atrakcji, który może przeprowadzić nie tylko każda organizacja pozarządowa, klub sportowy, ale także osoba fizyczna. Ważne jednak, by zrobić to zgodnie z prawem.

- Wszelkie inicjatywy, w których zakupione losy biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych. Organizator ma obowiązek zgłoszenia małej loterii do właściwego organu z 30-dniowym wyprzedzeniem. W województwie śląskim zgłoszenia należy kierować do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Dochód z loterii musi zostać przeznaczany w całości na realizację celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych - przypomina Śląska Krajowa Administracja Skarbowa.

Główne zasady tzw. "małej loterii fantowej"

  • 5774,13 zł - to maksymalna wartość puli nagród w 2022 roku. Kwota ta jest zmienna, zależy od średniego wynagrodzenia. Jeżeli suma nagród jest wyższa - na organizację loterii trzeba uzyskać zezwolenie
  • wyjątek stanowią organizacje pożytku publicznego, które mogą organizować loterie fantowe na zgłoszenie, jeśli wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, ale nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty tj. kwoty 86 611,95 zł
  • zgłoszenie loterii fantowej jest bezpłatne, dochód nie podlega opodatkowaniu
  • zgłoszenie dokonuje się pisemnie w formie wniosku wraz z regulaminem, który zawiera m.in. wykaz nagród, wartość losów, zasady loterii, cel, na który zostanie przekazany dochód z loterii
  • małą loterię fantową organizowaną w województwie śląskim trzeba zgłosić do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach na 30 dni przed jej rozpoczęciem
  • o każdej zmianie regulaminu również należy informować urząd, do 3 dni od dnia dokonania zmiany
  • po przeprowadzeniu loterii fantowej, w ciągu 30 dni organizator ma obowiązek złożyć do naczelnika urzędu celno-skarbowego m.in. wykaz wydanych wygranych nagród rzeczowych wraz z określeniem ich wartości oraz określenie wysokości kwoty przekazanej na cele dobroczynne
  • niesprzedane losy organizator musi zniszczyć, o czym informuje urząd celno-skarbowy na 7 dni przed planowanym terminem zniszczenia

Ważne

Ustawa o grach hazardowych stanowi, że wartość wygranej nie może być niższa niż cena losu, to znaczy, że wygrana rzeczowa jaką może wygrać uczestnik gry nie może mieć mniejszej wartości niż cena zakupionego losu. Ogólna wartość wygranych w grze nie może być niższa niż 30% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży.

Informacje o obowiązujących przepisach można uzyskać kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową (KIS).

Infolinia KIS jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18:

  • telefon stacjonarny 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • telefon stacjonarny 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

Sankcje dla organizatorów loterii urządzanych bez dokonania zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia

Naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych sankcjonowane jest odpowiedzialnością administracyjną (kara pieniężna) zgodnie z art. 89 ustawy o grach hazardowych. W przypadku niezgłoszonej loterii fantowej kara pieniężna wynosi do 10 tys. zł.

Dodatkowo za urządzanie loterii bez zgłoszenia lub zezwolenia grozi odpowiedzialność karna zgodnie z art. 107-111 Kodeksu karnego skarbowego.

/na podst.: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach/

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].