Niebezpieczne odpady zakopane na terenie kopalń. "Mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi" [ZDJĘCIA]

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. skierowała do prokuratury siedem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wobec czterech nierzetelnych wykonawców, którzy działali na szkodę Spółki oraz poświadczyli nieprawdę w dokumentach.

Niebezpieczne odpady zakopane na terenie kopalń. "Mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi" [ZDJĘCIA]
Ujawnione podklady kolejowe KWK Boże Dary /fot. Spółka Restrukturyzacji Kopalń

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zweryfikowała rzetelność wykonawców prowadzących prace likwidacyjne na terenie nieczynnych zakładów górniczych: KWK Boże Dary, KWK Mysłowice-Wesoła I, KWK Brzeszcze oraz KWK Kazimierz-Juliusz.

Przeprowadzone w pierwszej połowie 2022 roku procedury wewnętrzne oraz czynności procesowe realizowane pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, ujawniły zakopane przez wykonawców prac odpady niebezpieczne w postaci podkładów kolejowych, tłucznia kolejowego oraz fundamentów budynków, które zgodnie z projektami technicznymi, powinny zostać w całości usunięte. Odpady ze względu na znaczną ilość, skład chemiczny oraz miejsce i sposób ich składowania, mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz niekorzystnie oddziaływać na przyrodę.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. skierował do Prokuratury Okręgowej w Katowicach: 7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wobec 4 nierzetelnych wykonawców, którzy działali na szkodę Spółki oraz poświadczyli nieprawdę w dokumentach. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze, w którym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. otrzymała status pokrzywdzonego.

Zarząd SRK S.A. wystąpił do Prokuratury również z wnioskiem o dokonanie zabezpieczenia majątkowego na mieniu Wykonawców oraz zwrot nielegalnie osiągniętych korzyści majątkowych. Zarząd SRK S.A. zwolnił dyscyplinarnie oraz wyciągnął konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nadzór i koordynację robót budowlanych. Korzystając z przysługujących spółce uprawnień z tytułu szczególnej ochrony inwestorskiej, Zarząd SRK S.A. wezwał wykonawców do usunięcia wad w ramach procedur gwarancyjnych.

Aby w przyszłości móc uniknąć podobnych sytuacji Zarząd SRK S.A. wprowadził "Procedury związaną z nadzorem i kontrolą nad prawidłową realizacją umów zawieranych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń", w których m.in. określono sposób dokumentowania wykonania poszczególnych etapów prac likwidacyjnych (robót zanikowych), prowadzenia dziennika budowy, a także ustalono zasady powoływania komisji do odbioru przedmiotu umowy.

/źr. Spółka Restrukturyzacji Kopalń, oprac. sqx/

2 komentarze

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Hihihoho (87.239. * .85) 24.10.2022 17:52

Ciekawe jak będzie wyglądać teren w likwidowanej kopalni Jastrzębie xd ciekawe co tam za 1000 lat wykopią archeolodzy xddd

~Moszczeniok (85.202. * .38) 24.10.2022 10:52

Zobaczcie teren po KWK Moszczenica tam to dopiero wykopiecie .