Jastrzębska Spółka Węglowa sprzeda węgiel największemu producentowi stali na świecie. Zarobi miliardy

W latach 2023-2025 Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dostarczy koncernowi hutniczemu ArcelorMittal Poland (AMP) węgiel koksowy o wartości przekraczającej 7 mld zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa sprzeda węgiel największemu producentowi stali na świecie. Zarobi miliardy
JSW ma aneks do miliardowej umowy

Jastrzębska Spółka Węglowa, jak wynika z przedstawionego raportu, zawarła aneks do umowy z ArcelorMittal Poland, zakładający kontynuację współpracy w zakresie dostaw węgla koksowego w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość umowy może przekroczyć 7 mld zł.

- Po tym okresie umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejne lata maksymalnie do końca roku 2029, po uzgodnieniu struktury jakościowo – ilościowej, jeżeli żadna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia. W dalszym ciągu w oparciu o umowę będą zawierane umowy roczne, w których uzgadniane będą szczegółowe warunki współpracy - napisano.

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~niebolek (188.137. * .178) 06.11.2022 13:10

A akcje w żupie