JSW zarządza projektami za 2,5 mld zł  

Jastrzębska Spółka Węglowa powołała Akademię Zarządzania Projektami.  Celem akademii jest przeobrażenie Grupy JSW w organizację projektową.

Kolejka górnicza będzie wozić po nowoczesnym muzeum?  

Zwisające druty, łańcuchy, odpadający ze ścian tynk, kawałki szkła. Wszystko to znajduje się w budynku dużego obiektu poprzemysłowego - nieczynnej łaźni górniczej po zamkniętej kopalni „Moszczenica”. Już niedługo miejsce to może wyglądać zupełnie inaczej. 

Dom Solidarności na Kaszubską. Co dalej z łaźnią? 

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni zdecydowali, że Dom Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności ma znajdować się na ulicy Kaszubskiej. Radni zastanawiają się dalej, co z łaźnią po byłej kopalni „Moszczenica” i nie podjęli decyzji w tej sprawie. 

Radni zdecydują o powstaniu postindustrialnego muzeum 

Podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w czwartek radni zdecydują, co dalej z budynkami starej łaźni po byłej kopalni „Moszczenica”. Miasto pozyskało dofinansowanie na to, aby w miejscu tym powstało nowoczesne muzeum postindustrialne.

Przerwana sesja jastrzębskiej RM. Co dalej z inwestycjami? 

Czwartkowa sesja nadzwyczajna Rady Miasta została przerwana na 7 dni, dokładnie do 30 marca. Radni nie mogli zdecydować się, jaką decyzję pojąć w sprawie uchwał, które sami zaproponowali i zwrócili się do prezydent miasta o dodatkowy czas.

Tak będzie wyglądała łaźnia w Moszczenicy  

Wiadomo już, jak będzie wyglądała łaźnia po byłej kopalni Moszczenia, w której ma się znajdować muzeum postindustrialne, a w dalszym etapie nowo powstałe firmy tak zwane start-upy. Obiekt ma być nowoczesny, na miarę XXI wieku. 

Są plany na kilka dużych projektów. Jest OWN i kolej 

22 marca odbyła się sesja rady miasta, na której prezydent miasta przedstawiła strategiczne projekty dla miasta na kolejne lata. Wśród nich znalazł się długo oczekiwany OWN, kolej czy trasy rowerowe.

Odbyło się szkolenie nt. projektów unijnych 

21 lipca, w- Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie z zakresu specyfiki mikroprojektu transgranicznego i podstawowych zasad Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013.

Projekt Hałda Parku zwyciężył w konkursie 

30 czerwca w hotelu "Diament" odbył się wernisaż wystawy pt: "Koncepcja rewitalizacji terenu pokopalnianego w dolinie Szotkówki w gminach Mszana i Jastrzębie Zdrój".