Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Setki milionów złotych dla naszych miast i gmin. Kto dostanie najwięcej pieniędzy z II edycji Polskiego Ładu?

Dokończenie budowy obwodnicy Rybnika, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wielu gminach, budowa lodowiska w Raciborzu - to tylko część inwestycji, które zotaną zrealizowane w ramach II edycji Polskiego Ładu. Mamy kompletną listę przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w powiatach mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławski, a także w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Żorach.

Setki milionów złotych dla naszych miast i gmin. Kto dostanie najwięcej pieniędzy z II edycji Polskiego Ładu?
Decyzja o dofinansowaniu danej inwestycji z programu leży w gestii premiera. Fot. KPRM.

Powiat Raciborski

 • przebudowa drogi Lekartów - Pietrowice Wielkie - 14,250 mln zł

Racibórz

 • rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (lodowisko i rozbudowa aquaparku) - 31,5 mln zł

Kornowac

 • budowa Gminnego Ośrodka Kultury - 4,405 mln zł
 • termomodernizacja ZSP w Pogrzebieniu - 2,935 mln zł
 • budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu - 2,61 mln zł

Krzanowice

 • budowa PSZOk - 1,191 mln zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Borucinie (etap I) - 7,553 mln zł

Krzyżanowice

 • przebudowa dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - 7,6 mln zł

Kuźnia Raciborska

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Jankowicach - 4,750 mln zł
 • budowa PSZOK w Kuźni Raciborskiej - 5,7 mln zł

Nędza

 • budowa sieci kanalizacyjnej w Zawadzie Książęcej (etap I) - 9,970 mln zł

Pietrowice Wielkie

 • cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie e-usług - 1,02 mln zł
 • remont ul. Konopnickiej w Pietrowicach Wielkich - 2,7 mln zł
 • budowa drogi osiedlowej wraz z odcinkiem łączącym osiedle mieszkaniowe z drogami gminnymi w Pietrowicach Wielkich 3,5 mln zł

Rudnik

 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacją oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej - 4,465 mln zł
 • budowa i modernizacja dróg w gminie - 1,9 mln zł
 • budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 1,17 mln zł

Powiat Rybnicki

 • poprawa efektywności energetycznej DPS w Lyskach - 7,2 mln zł
 • zakup fortepianu i dwóch fortepianów zewnętrznych - 1,35 mln zł

Rybnik

 • budowa drogi Racibórz - Pszczyna (dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika) - 65 mln zł

Gaszowice

 • zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy - 3,825 mln zł
 • termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach - 2,088 mln zł
 • przebudowa części budynku SP w Piecach na potrzeby przedszkola - 1,95 mln zł

Czerwionka-Leszczyny

 • budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach - 5 mln zł

Jejkowice

 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie - 7 mln zł
 • przebudowa i remont dróg na terenie gminy - 1 mln zł

Lyski

 • budowa sali sportowej w Zwonowicach - 4,59 mln zł
 • przebudowa infrastruktury drogowej wewnątrz centrum sołectwa Lyski - 3,135 mln zł
 • przebudowa ulic Wiejskiej i Wąskiej w Raszczycach - 0,855 mln zł

Świerklany

 • przebudowa boisk do piłki nożnej w Świerklanach Dolnych - 4,05 mln zł
 • budowa hali magazynowej oraz PSZOK w Świerklanach - 4,75 mln zł

Powiat Wodzisławski

 • przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie - 18,810 mln zł

Godów

 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - 4,997 mln zł
 • poprawa infrastruktury przedszkolnej w sołectwie Krostoszowice - 3,655 mln zł

Gorzyce

 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni ulic Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach - 10,54 mln zł

Lubomia

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 3 Maja i Wolności w Syryni - 10,45 mln zł

Marklowice

 • budowa drogi umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych - 7,11 mln zł
 • budowa instalacji fotowoltaiczych na obiektach gminnych - 2,375 mln zł

Mszana

 • zagospodarowanie centrum w sieci - 2,55 mln zł
 • termomodernizacja ZSP w Połomi wraz z remontem - 7,45 mln zł

Pszów

 • rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po KWK "Anna" - 8,5 mln zł
 • remont dróg na terenie gminy - 2,375 mln zł

Radlin

 • rewitalizacja miejskich przestrzeni (etap II) - 4,95 mln zł
 • budowa infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej - 9,9 mln zł

Rydułtowy

 • modernizacja ul. Nowej - 4,5 mln zł
 • budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach - 7,5 mln zł

Wodzisław Śląski (MZWiK)

 • modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - 4,75 mln zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - 28,448 mln zł

Żory

 • poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową - 30 mln zł
 • budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszowickiej - 4,999 mln zł

Jastrzębie-Zdrój

 • podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 4,995 mln zł
 • zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów (etap II) - 23,75 mln zł

Powiat Mikołowski

 • przebudowa ul. Rybnickiej w Gostyni (etap III) - 11,4 mln zł
 • przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu - 4,7 mln zł

Mikołów

 • kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza (etap północno-zachodni) oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 - 24,75 mln zł

Ornontowice

 • modernizacja dróg gminnych - 1,71 mln zł
 • budowa sali widowiskowej - 5,4 mln zł
 • modernizacja PSZOK - 2,66 mln zł

Wyry

 • termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni - 3,15 mln zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni (poza aglomeracją) - 7,6 mln zł

Łaziska Górne

 • przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku "Potok" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic św. Barbary i Kopalnianej - 13,554 mln zł

Orzesze

 • rozbudowa SP nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9-oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 12,75 mln zł

Komentarz senator Ewy Gawędy

Znana jest już lista projektów inwestycyjnych, które zostaną sfinansowane w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Gminy z powiatu wodzisławskiego i raciborskiego oraz miasta Jastrzębie-Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski i Żory otrzymają w sumie aż 309 824 499 złotych.

Zdaję sobie sprawę z paradoksu, że tak ogromne kwoty czasem nam, mieszkańcom, w gruncie rzeczy niewiele mówią, bo na co dzień nie mamy do czynienia z wielkimi sumami. Dlatego mam nadzieję, że szybko zobaczymy te setki milionów w naszym najbliższym otoczeniu, że wkrótce zaczną „pracować” i zamieniać się w konkrety. Między innymi w lepsze drogi, w poprawę jakości wody, w nowe miejsca do odpoczynku i inne ważne przedsięwzięcia. Wierzę, że samorządowcy, którzy przygotowali wnioski są najbliżej swoich mieszkańców i celnie wskazali pilne potrzeby.

Dziękuję wszystkim, którzy profesjonalnie przygotowali projekty inwestycyjne, dzięki czemu liczba i kwota dofinansowań w naszym regionie jest naprawdę imponująca. To niewątpliwy sukces i satysfakcja, ale to jeszcze nie czas na toasty szampanem. Teraz te projekty trzeba jak najszybciej i jak najlepiej zrealizować. Dlatego gorąco proszę wszystkich, od których zależy realizacja dofinansowanych przedsięwzięć, o zgodną i skuteczną współpracę. Sama też deklaruję wszelką pomoc w zakresie moich kompetencji.


Czym jest Polski Ład?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Nabór do II edycji rozpoczął się 28 grudnia i trwał do 11 marca.

Program jest realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycje powinny być zaplanowane w taki sposób, aby 9 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy możliwe było ogłoszenie przetargu na jej realizację (źródło: BGK).

Dotychczas rząd nie wskazał dokładnych źródeł finansowania Polskiego Ładu. Premier zapowiedział jedynie, że mają to być środki krajowe (informowało o tym m.in. Radio Zet).

Ludzie

Ewa Gawęda

Była senator.

21 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Helan (94.254. * .13) 31.05.2022 12:07
oceniono 5 razy
5
Zgłoś

Jak 31.5 milionów ma pójść ta takie bzdety jak budowa lodowiska i to w dzisiejszych trudnych czasach to lepiej było by aby wcale p. Morawiecki tych pieniędzy nie przyznawał. Szarzy obywatele z miejskiwgo zasobu mieszkań dalej są zmuszeni mieszkać w 19 wiecznych warunkach z ogrzewaniem węglowym bez łazienek bez ubikacji w rozsypujacych się nie ocieplonych budynkach. Smog niech się dalej ma dobrze. Brawo Panowie Morawiecki i Polowy przecież najważniejsze to aby ludzie poślizgali się bo tylko tego im do szcześcia brakuje w zasmogowanym Raciborzu !!!

~KIECA_z_PO (172.104. * .166) 31.05.2022 11:00
oceniono 7 razy
-5
Zgłoś

Trzeba się cieszyć że Polowy załatwił pieniądze ,zobaczcie co się stało w Wodzisławiu gdzie prezydent jest z PO . Proszę państwa tak rządzi prezydent Kieca z PO spartolił wszystko i Wodzisław nic nie dostał

~politycznyzanawca (46.204. * .29) 31.05.2022 10:01
oceniono 7 razy
-7
Zgłoś

Pytam gdzie to cholerne boisko. Panie Polowy, powiedz pan wprost czy będzie czy nie będzie. Jeśli nikt was w radzie nie chce tego to nie oszukujcie ludzie. To jest dramat i wstyd dla całej rady od kilku kadencji!

~SamoDobro (78.31. * .129) 31.05.2022 08:58
oceniono 12 razy
10
Zgłoś

Te "~Super", płatne trole występują tylko w PISie...

~Super (94.254. * .12) 31.05.2022 05:46
oceniono 15 razy
-13
Zgłoś

Mamy to nareszcie w Raciborzu powstanie lodowisko . Płatne trole z PO nie mogą tego przeboleć.Brawo panie Polowy . Za PO nie było nic wszyscy kradli

~Marcin4 (94.254. * .12) 31.05.2022 05:20
oceniono 14 razy
12
Zgłoś

Jakbyśmy chcieli w Raciborzu dalej na PIS głosować. Zamiast na kładkę przez Odrę, park przy szkole muzycznej, łazienek w budynkach komunalnych, gminnych, ubiikacji w mieszkaniach a nie na klatce schodowej i centralnego ogrzewania oraz czystego powietrza premier Morawiecki z prezydentem Polowym będą wydawali majątek na lodowisko.

Arteks 30.05.2022 19:37
oceniono 15 razy
-9
Zgłoś

@dzbanyPiS - a dlaczego mają olać temat? Jak cię ktoś okradnie i jest szansa na odzyskanie 1/3 skradzionych rzeczy to się obrazisz i powiesz, że nic nie chcesz? Zacznijcie myśleć! Też się dałem na początku czarować przez dobrych pisowych wujków ale widzę, że to w dużej mierze ściema, tak samo jak ściemą jest to co mówi Pinokio. Popatrzcie na to co zafundowały nam Koleje Śląskie. Takich podwyżek cen biletów nie było od... ich powstania w 2011 roku. A przecież są pod kuratelą PiSowskiego marszałka i nie przejmują się ani inflacją ani tym, że podrożało paliwo, ani tym że ich misją miał być tani i sprawny przewóz pasażerów po całym województwie. Do Bohumina też nie chcą jeździć na zasadzie "NIE BO NIE"... Za PO był jednak większy porządek w województwie, a samorządy nie były zaskakiwane niczym. Od dawna uważam, że PiS może chciałoby dobrze ale... nie ma kadr do rządzenia.

~Tee (94.254. * .239) 30.05.2022 19:14
oceniono 12 razy
12
Zgłoś

A kto ma olać temat tego cetrum jak Pan D. Polowy je wymyślił a premier Morawiecki nie licząc się z głosem mieszkańców na te igrzyska dał fortunę pieniądzy. Dwie osoby na niewłaściwym miejscu i są duże problemy. Problemy się zaczną jak zaczną budować ten moloch i jak on nie daj Boże powstanie. O kładkę, park na Ogrodowej, remonty budynków, niwelowanie smogu i wiele innych można się prosić jak grochem o ścianę. Ten moloch będzie gwoździem do trumny tego miasta i przejawem zwyczajnego braku kompetencji aby być premierem i prezydentem miasta.

~DodzbanaArteks (46.204. * .232) 30.05.2022 18:09
oceniono 13 razy
-13
Zgłoś

To dlaczego w ramach protestu nie oleja tematu? Piszą wnioski jeden po drugim na wyścigi a potem się lansuja ile kto dostał !

~PeOwiec (155.133. * .231) 30.05.2022 17:04
oceniono 14 razy
-12
Zgłoś

do@arteks powiedz mi co rząd zabrał samorządom

~TymekS (37.30. * .75) 30.05.2022 16:24
oceniono 13 razy
-11
Zgłoś

Centralizacja to fakt. Ale to jednak samorządy piszą te wnioski, więc jak one głupie są to na PiS się nie da zwalić.

~@Arteks (5.173. * .56) 30.05.2022 16:19
oceniono 14 razy
12
Zgłoś

@Arteks tylko, że tym samorządem jest np. w Raciborzu prezydent Polowy, który nie licząc się ze sprzeciwem w petycji mieszkańców dla budowy lodowiska krytego kazał złożyć wniosek o dotację na to lodowisko. Czyli tak w praktyce wyglada "samorząd" Jedna osoba decyduje a mieszkańcy nie mają nic do powiedzenia.

Arteks 30.05.2022 15:43
oceniono 15 razy
9
Zgłoś

To trochę podstępny system mający pokazać, że PiS coś daje... A tak naprawdę to ukryta centralizacja godna czasom PZPR. Zabrali pieniądze samorządom i teraz łaskawie coś rzucą. A przecież przez lata to samorządy SAME decydowały na co wydać wszystkie pieniądze. Teraz muszą wnioskować, a "łaskawy" rząd PiS da tyle i temu komu chce.

~Do_nizej (5.173. * .13) 30.05.2022 15:24
oceniono 17 razy
11
Zgłoś

Tys się mioł nazywać lgbt widać jak ci kurski zjechał mózg w tym tvp
Nie rób z siebie debila

~PeOwiec (155.133. * .231) 30.05.2022 15:00
oceniono 17 razy
-11
Zgłoś

nie wiem dlaczego dają kasę dla samorządów które to zamiast się cieszyć tylko psioczą na ten rząd że tylko mało im dają kasy najlepiej jakby całą kase samorządy przeznaczyli na wiece LGBT lub na ekoludków

~PadneChyba (5.173. * .13) 30.05.2022 14:42
oceniono 15 razy
9
Zgłoś

Kolejne pisowskie mrzonki, dodatkowo przy takiej inflacji czarno to widzę

~AleCheca (5.173. * .113) 30.05.2022 13:09
oceniono 15 razy
13
Zgłoś

Na tej inwestycji - budowie lodowiska tego centrum, bardzo straci Dariusz Polowy oraz premier Morawiecki i rząd bo oni manifestują, że w Raciborzu gdzie nie ma rozwiązanych podstawowych problemów od lat teraz w kryzysie ciśnie się ogromne pieniądze na to co wogóle nie powinno wydawać się pieniędzy i co nie powinno być budowane.

~SToPlodowisku (5.173. * .158) 30.05.2022 12:49
oceniono 16 razy
14
Zgłoś

Taki prezydent raciborza jak Dariusz Polowy to porażka dla tego miasta. Niech się zajmie remontami budynków i budową kładkii parkiem na Ogrodowej a nie rozbudowaniem OSIR. Ucierpi przez ten obiekt cały park Zamkowy a miasto dalej w smogu będzie bo pan Polowy widzi tylko to jego lodowisko i drogi jak są pieniądze do wzięcia.

~politycznyzanawca (46.204. * .75) 30.05.2022 11:40
oceniono 12 razy
10
Zgłoś

To w końcu środowisko piłkarskie przestanie płakać o boisko... będą mieli w Kornowacu, jest nowa ścieżka rowerowa także same plusy. Buahahaaaa

~Gwint (5.173. * .86) 30.05.2022 11:28
oceniono 13 razy
13
Zgłoś

Budowa kładki jest potrzebna a nie lodowiska. Trzeba remontować w ruinie budynki miejskie i likwidować smog a nie budować obiekty do igrzysk i w dodatki z płatnym słono wstępem. Jak zawsze kolejny raz pan Polowy i niestety premier pokazali, że nie ważnefatalme powietrze w Raciborzu, że brakuje pieniędzy na smog, na remonty, nie ważne że brak łazienek i ubikacji, nie ważne, że trzeba budynki termomodernizować, nie ważne zmiany klimatu ważny bezsensowny pomysł prezydenta Raciborza a ludzie niech się w węglu babrają i w piecach kaflowych palą. Nie ważny smog finanse miasta ( ważny ale w deklaracjach) w czynach już bardzo słabo. Na lodowisko chcą wydać to co na likwidacje niskiej emisji wydadzą w 9-10 lat to świadczy jak źle się dzieje w Raciborzu za prezydenta Polowego, który słucha tylko samego siebie i niestety i jak Polski premier i rząd marnuje pieniądze na bezsensowne pomysły jednej osoby która została prezydentem Raciborza.

~Jjjj (94.254. * .86) 30.05.2022 11:13
oceniono 13 razy
13
Zgłoś

Pan Morawiecki dał się wpuścić z Panu Polowemu w maliny .Pan Polowy pokazał kolejny raz swoją niekompetencję skorp chce 31.5 mln zł na budowę Centrum Integraci Społecznej w Raciborzu a na remonty budynków nie skladał wniosku. Szczyt glupoty podczas gdy brakuje 33mln zł na wymianę ogrzewania w miejskich budynkach mieszkalnych ( bez kosztów termomodernizacji łazienek ubikacji itd).